Graviditetspenning

Graviditeten gör ditt tunga arbete omöjligt att utföra. Känns det igen? Du är inte sjuk men kan inte jobba. Då kan du ha rätt till graviditetspenning.

Det finns två typer av graviditetspenning: Antingen kan man få den för att man har ett riskfyllt arbete eller för att arbetet innebär fysiska påfrestningar.

Den ”vanliga” gravitetspenningen, alltså den man kan få om man har ett fysiskt tungt arbete och inte kan omplaceras på arbetsplatsen, kan man få från 2 månader före beräknad förlossning. Man kan få ersättningen fram till 10 dagar före beräknat förlossningsdatum, därefter får man ta av sin föräldrapenning.

För att få graviditetspenning krävs att kvinnan har ett fysiskt påfrestande arbete och att hon på grund av sin graviditet inte klarar av att utföra det längre. Det som också gäller är att arbetsgivaren inte ska kunna omplacera en, och det måste man kunna styrka med ett intyg.
– Det finns ju en praxis vi ska följa när det gäller hur tunga lyften får vara och sådant, men det är fortfarande individuella bedömningar. Vi tittar på varje enskild kvinnas arbetsuppgifter, säger Mats Matsson, verksamhetshetsansvarig för föräldraförsäkringen.

Arbetar man med så kallat riskfyllt arbete är reglerna annorlunda. Då ansöker man om graviditetspenning så fort man blivit gravid. Det är viktigt att kvinnan anmäler till arbetsgivaren att hon är gravid så fort hon vet det, om hon tror eller vet att hon har ett farligt arbete.
– Vi rekommenderar inte arbetsgivaren att stänga av någon i nio månader, utan man ska leta efter riskfria arbetsuppgifter. Men vi kan betala graviditetspenning under den tid arbetsgivaren utreder möjligheter till omplacering, säger han.

Om man kommer fram till att det inte går att hitta andra arbetsuppgifter får den gravida graviditetspenning under hela graviditeten, fram till 10 dagar före förlossningen. Exempel kan vara industriarbeten, jobb med kemikalier eller att arbeta som polis eller brandman.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar Gravid nr 1, 2011.

NUVARANDE Graviditetspenning
NÄSTA Läsarpanelen