Blod i trosan behöver inte betyda missfall

Att blöda under graviditeten är inte ovanligt. Men det är klart man blir rädd. Det är ju ett litet liv som växer i magen.

Att det blöder under graviditeten är inte särskilt ovanligt.

– Jag skulle tro att åtminstone mellan 20 och 30 procent av alla gravida får blödningar, säger Ian Milsom, professor i gynekologi och obstetrik vid Göteborgs universitet.

Får man en blödning när man är gravid ska man kontakta sin barnmorska eller läkare, tycker han.

– Om man blöder mycket, eller om man dessutom har mycket ont, bör man åka till sjukhus. Men samtidigt ska man veta att det inte behöver betyda missfall eller utomkvedshavandeskap, det kan också vara något helt normalt.

Läkare och barnmorskor brukar skilja på blödningar under tidig och sen graviditet. Vad man menar med begreppen ”tidig” respektive ”sen” graviditet kan i det här sammanhanget variera, berättar Ian Milsom.

– Med tidig graviditet kan man mena tiden fram till de första 12 eller de första 18 graviditetsveckorna. Med sen graviditet kan man mena tiden efter vecka 20, 25 eller 30.

Orsaker till blödningar under tidig graviditet:

1. Missfall

I tidig graviditet är det många som oroar sig: ”Om jag blöder, är det missfall då?”

– Och ja, mellan 10 och 15 procent av alla kända graviditeter slutar i missfall, så så kan det ju vara. Det vanligaste symtomet på missfall är blödning, med eller utan smärta, säger Ian Milsom.

– Men många kvinnor blöder under tidig graviditet utan att det är missfall. Jag skulle tippa att en tredjedel av blödningarna under tidig graviditet beror på missfall, resten på annat.

2. Sprucket blodkärl

Ibland händer det att ett litet, litet blodkärl på liv­modertappen spricker när livmodern vidgas.

– Då kan det uppstå en liten blödning. Oftast försvinner blödningen inom ett dygn, och dygnet efteråt kan det komma lite brunaktig flytning, säger Ian Milsom.

Att blöda på grund av sprucket blodkärl är oftast ofarligt och påverkar inte graviditeten.

3. Utomkvedshavandeskap

Utomkvedshavandeskap är en graviditet utanför livmodern, ofta i äggledaren.

– Mellan 1 och 2 procent av alla graviditeter blir utomkvedshavandeskap. Det kan leda till blödning, och kräver snabb operation. Det kan aldrig leda till ett levande barn, säger Ian Milsom.

4. Cellförändringar

Cellförändringar på livmodertappen kan orsaka blödningar.

– Det kan inträffa även när kvinnan är gravid, men då handlar det oftast om att hon hade ännu inte diagnosticerade cellförändringar redan före graviditeten, säger Ian Milsom.

Om en gravid kvinna visar sig ha cellförändringar undersöks de via cellprov och ibland också via mikroskop.

– Då kan man bedöma om cellförändringarna är så pass allvarliga att man måste vidta åtgärder under graviditeten eller om det kan vänta.

Om man måste vidta åtgärder på en gång, stör det i så fall graviditeten?
– Nej, det gör det oftast inte.

5. Infektion

I enstaka fall kan blödningar orsakas av en infektion.

– Det kan till exempel vara klamydia, gonorré eller en infektion orsakad av streptokocker. Det kan oftast behandlas med antibiotika, säger Ian Milsom.

6. Druvbörd

Druvbörd, eller mola som det också kallas, är en graviditet som oftast inte innehåller något foster.

– Det är mycket sällsynt men det förekommer, och det yttrar sig ofta som en blödning, säger Ian Milsom.

Orsaker till blödningar under sen graviditet

1. Moderkaksavlossning

Avlossning av moderkakan innebär att en bit av, eller hela, moderkakan lossnar från livmoder­väggen.

– Det kan orsaka blödning och smärta, och kan vara farligt för både foster och mamma. Men det behöver inte sluta med att man förlorar barnet. Om hela moderkakan lossnar måste kvinnan förlösas med kejsarsnitt, säger Ian Milsom.

2. Föreliggande moder­kaka

Föreliggande moderkaka innebär att moderkakan ligger för livmoderöppningen, där barnen senare ska födas fram.

– Om moderkakan är mycket i vägen eller inte, beror på när i graviditeten det upptäcks. Om det till exempel upptäcks i vecka 20 växer fortfarande livmodern mycket, och i och med det följer moderkakan med uppåt. Men om moderkakan täpper till utgången när det är dags för förlossning måste kvinnan förlösas med kejsarsnitt, säger Ian Milsom.

3. Cellförändringar, ­infektion, blodkärl som spricker

Även i ett senare skede av graviditeten kan en blödning bero på cellförändringar, infektion och blodkärl som spricker.

4. Teckningsblödning

När förlossningen startar kan det, i samband med att livmoderhalsen börjar utvidgas, uppstå en blödning. Det är i de flesta fall helt ofarligt.

”Kontakta vården för att få ett råd”

De flesta kvinnor som blöder under graviditeten gör det bara litegrann och vid något enstaka tillfälle, men vissa blöder dagligen under flera veckor.

– Det är inte vanligt, men det förekommer och då är det förstås en enorm press och oro. En av våra viktigaste uppgifter inom vården sådana gånger är att ge stöd och att via ultraljud kunna visa att fostret lever, säger Ian Milsom.

Varför det blir en så långvarig blödning vet man inte.

– Det kan vara moderkakan som har lossnat lite i kanten, det kan vara små blodkärl i livmodertappen som brister och leder till blödningar, säger Ian Milsom.

Ibland hör man också talas om kvinnor som i början av graviditeten får en blödning vid den tidpunkt när de skulle ha haft mens, eller som i och med en blödning vid tidpunkten för mens inte förstår att de är gravida.

Ian Milsom har ingen vetenskaplig förklaring till fenomenet.

– Det jag tänker är att det kan handla om gravida kvinnor som får en ”vanlig” blödning som andra gravida också kan få, och att den för deras del råkar komma vid den tidpunkt när mensen skulle ha kommit.

Men vad som är viktigt att veta, säger Ian Milsom, är att om man blöder kan man aldrig veta varför. Inte ens barnmorskan eller läkaren kan veta varför innan det har gjorts en undersökning eller ett ultraljud.

– Det är därför det är viktigt att kontakta vården för att få råd. Det vi framför allt är oroliga för då är utomkvedshavandeskap. Det kan bli allvarligt om det inte opereras i tid.

Missfall kan vara en svår och jobbig upplevelse.

– Men samtidigt är det något som många kvinnor drabbas av någon gång i sitt liv. Det största problemet är för dem som har längtat efter barn, de blir förstås väldigt, väldigt besvikna. Ofta undrar de: ”Kommer jag någonsin att kunna få barn?” Och svaret på det är ja, i de allra flesta fall. De kommer att få de barn de vill ha, säger Ian Milsom.

NUVARANDE Blod i trosan behöver inte betyda missfall
NÄSTA Bajs-vanligt samtalsämne hos vuxna