Vilken gravidförsäkring ska man välja?

En gravidförsäkring kan ge ett skydd som du inte får på annat sätt om ditt barn föds med en sjukdom. Men tänk på att den slutar gälla när barnet är 6 månader.

Gravidförsäkring låter inte så kul. Hellre drömmer man om söta barnkläder och första barnvagnen.

Men de som har tecknat gravidförsäkring och behövt använda den ångrar det inte – tvärtom. Ibland har den där trista försäkringen underlättat livet för familjen enormt när ett barn till exempel föds med en sjukdom. Det är smart att försäkra sig i väntans tider.

Det finns två varianter av gravidförsäkringar, en som är gratis och en som du betalar för. De kostnadsfria försäkringarna brukar innehålla en olycksfallsförsäkring för mamman och barnet, men försäkringsbeloppen (alltså hur stor ersättning som kan betalas ut) är låga. Den innehåller också en livförsäkring för barnet och hos vissa försäkringsbolag även för föräldrarna. I en livförsäkring betalas ett engångsbelopp till förmånstagarna (till exempel föräldrarna) om den försäkrade (barnet) skulle dö under försäkringstiden. Men – ett viktigt men – i gratisförsäkringen finns ingen ersättning för sjukdom.

– Det finns ingen anledning att tacka nej till en gratisförsäkring. Men man bör vara medveten om att gratiserbjudanden brukar användas för att locka till sig kunder, säger Christina Meder på Konsumenternas försäkringsbyrå, som ger oberoende vägledning om försäkringar till privatpersoner.

Vad skiljer gratisförsäkringar för gravida från försäkringar som jag betalar för?

– Gravidförsäkringarna du betalar för innehåller ofta även en försäkring som gäller om barnet blir sjukt under de första sex månaderna efter födseln, och försäkringen ersätter även vissa förlossningskomplikationer. De flesta bolag betalar dessutom en engångsersättning på 50 000 kronor, från år 2016, om barnet föds med vissa diagnoser, som cp-skada, allvarligt hjärtfel eller Downs syndrom.

– En betald graviditetsförsäkring kan alltså ge visst skydd som du inte kan få på annat sätt, men -ersättningsbeloppen för exempelvis ersättning vid sjukhusvistelse är låga om du jämför med en vanlig barnförsäkring. Summan i graviditetsförsäkringen är cirka 200 kronor per dag vid sjukhusvistelse, och i barnförsäkringen är den samma cirka 500 kronor per dag.

Ger en gravidförsäkring sämre skydd för bebisen de 6 första månaderna, än en barnförsäkring som du tecknar direkt när barnet är fött?

– Ja, det stämmer. Men främsta anledningen till att det är viktigt att teckna en barnförsäkring tidigt är att barnförsäkringen, med det mer omfattande skyddet, inte ersätter de sjukdomar som visat symtom innan barnförsäkringen börjat gälla. Det vill säga att om du går till läkare med ett barn som har luftrörsbesvär vid 4 månaders ålder och du väntat med att teckna barnförsäkring kommer barnförsäkringen troligen inte ersätta eventuell astma som barnet utvecklar senare. En försäkring ersätter bara skador och sjukdomar som inträffar eller visar sig under försäkringstiden.

Christina Meder menar att det finns flera saker att tänka på vad det gäller gravidförsäkringar.

– Gravidförsäkringen börjar inte gälla när den tecknas, utan i graviditetsvecka 22 eller 23, och därefter gäller den tills barnet är 6 månader. Mammans del av gravidförsäkringen gäller vanligen från tecknandet och ett år framåt, säger Christina Meder.

Du bör vara medveten om att även om bolaget enligt villkoren ersätter till exempel Downs syndrom kan ersättning ändå utebli om barnet föds med detta kromosomfel – om sjukdomen eller skadan upptäckts vid ett ultraljud eller fostervattensprov före vecka 22 eller 23. Då fanns skadan innan försäkringen hade börjat gälla, och då blir det ingen ersättning.

Så det kan vara klokt att teckna gravidförsäkringen innan dessa ultraljud görs.

– Och om du känner till att det finns ärftliga sjukdomar i släkten är det extra viktigt att jämföra vilka sjukdomar som ingår i de olika försäkringsbolagens ersättningar, säger Christina Meder.

Det är dock viktigt att tänka på att gravidförsäkringarna, som alltså gäller tills barnet är 6 månader, inte ger ersättning för ekonomisk invaliditet, det vill säga om det händer något så att barnet inte kan arbeta i framtiden.

– Återigen: Därför ska du så snart som möjligt teckna en barnförsäkring för att ha ett ekonomiskt skydd vid de värre saker som kan hända, sådant man inte ens vill tänka på, till exempel att barnet får en så allvarlig sjukdom att det aldrig kommer ut i arbetslivet, säger försäkringsexperten Camilla Bratt, på konsultbyrån Bratt och Hagtorn.

 

Föräkringen ska täcka sjukdom

För ett barn som blir invalidiserat och inte kan jobba fullt ut kan försäkringen bli den grundplåt som ger barnet ett drägligt liv.

– Då rör det sig om stora engångssummor eller om månadsbelopp, beroende på vilken barnförsäkring du har, säger Camilla Bratt.

Räcker inte den allmänna sjukförsäkring som alla har rätt till?

– Den ger ett grundskydd, men ersättningen är låg. Barn som invalidiseras och aldrig kommer ut i arbetslivet får en sjukersättning på knappt 9 000 kronor i månaden – pengar som sedan ska skattas för, säger Camilla Bratt.

Ett annat skäl till att vara försäkrad är vårdkostnadsersättningen. Om ditt barn, på grund av skada eller sjukdom, behöver extra tillsyn och du beviljas vårdbidrag från försäkringskassan kan du få extra skydd från en barnförsäkring.

 Extra skydd, hur då? Extra pengar?

– Ja, föräldern får mer pengar, barnförsäkringen betalar ut ett komplement till det vårdbidrag som försäkringskassan utbetalat.

Det ekonomiska stödet kan göra att en familj kan fortsätta att betala av på eventuella lån och bo kvar i sitt hem, eller att storasyster kan gå vidare på den dyra judoträningen när brorsan blir allvarligt sjuk.

Är ett barn i skolan eller förskolan försäkrat genom kommunen?

– Den försäkringen täcker bara olycksfall – inte sjukdom. Fler barn blir invalidiserade på grund av sjukdom än efter olycksfall, säger Camilla Bratt. Och den är begränsad; i vissa kommuner gäller försäkringen dygnet runt, i andra bara under skoltid. Men det handlar alltid om ganska låga belopp – kolla med din kommun, säger Camilla Bratt.

Artikeln publicerades i Gravid nummer 1, 2016

NUVARANDE Vilken gravidförsäkring ska man välja?
NÄSTA Fosterrörelser – så ska de kännas