Vaccinera eller inte?


Vaccinera eller inte?

Fråga

Jag har tvillingar på 2 år som inte har tagit MPR-sprutan ännu på grund av njursjukdom och för dålig viktökning. Men nu mår de bra.
Jag är livrädd för att mina underbara, livliga barn ska bli apatiska och få bestående men om de vaccineras. Hjälp mig att bli trygg i att ta beslutet att vaccinera, för att slippa mässlingen, polio och röda hund.

Orolig tvillingmamma

Svar

Jag förstår självklart din oro, inte minst efter dina barns njursjukdom. Lyckligtvis är njursjukdomar ofta – och kanske särskilt hos barn – godartade, behandlingsbara och övergående. Detta verkar ju vara fallet för dina tvillingar.
När det gäller vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund är detta något som starkt rekommenderas av expertisen. Anledningen är att vaccinationen gör stor nytta för så många barn, och att de biverkningar som diskuterats inte har kunnat bevisas.
Om dina barns läkare har gett klartecken för vaccination anser jag att du ska lita på detta.
Att läkarna tidigare ville avvakta med vaccination berodde troligen på en allmän regel som finns, att inte vaccinera barn med pågående oklar sjukdom.

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Vaccinera eller inte?
NÄSTA Min bebis har hår på ryggen