Ställ en fråga

Behöver du råd kring ditt föräldraskap, ditt barns utveckling eller din parrelation? Eller undrar du något kring barnhälsa, förskola, familjejuridik eller familjeekonomi?
Fråga våra experter! De svarar i mån av tid och plats här på www.viforaldrar.se och/eller i tidningen Vi Föräldrar.
Du får gärna använda signatur, men glöm inte att också ange ditt namn och din adress.

Malin Alfvén

Barn- och föräldrapsykolog, svarar på frågor om föräldraskap, barnuppfostran och familjerelationer.

Mats Aili

Barnläkare, svarar på frågor om barnets hälsa.

Maria Sennström

Gynekolog, svarar på frågor om gynekologi och graviditet.

Marianne Rydin

Bvc-sjuksköterska, svarar bland annat på frågor om barnets utveckling, amning och rutiner.

Katarina Rogeman

Advokat, svarar på frågor om familjejuridik.

Lena Melin

Familjeterapeut, svarar på frågor om vuxenrelationer.

Hans Bolander

Chefredaktör för Privata affärer, svarar på frågot om familjeekonomi.

Anna-Maria Stawreberg

Redaktör för Fråga oss.

NUVARANDE Ställ en fråga
NÄSTA Vi föräldrar nummer 4