Ska man oroa sig för fantasin?


Ska man oroa sig för fantasin?

Fråga

Jag har en underbar, livlig dotter på 3,5 år som är väldigt bra på att
leka både med andra barn och ensam. Men det är just detta med
ensamleken som jag ibland har lite svårt att veta hur jag ska förhålla
mig till.
Hon är ofta andra personer och kan till exempel dikta upp ett helt liv
efter denna person. Hon handlar, går på fest och vill ofta involvera
mig i leken. Hon samtalar med mig och berättar allt om vad hon gör, att
hon har si och så många barn och så vidare. Jag vet ju att fantasilek
är normalt, men ska man bli orolig om det är för mycket sådan lek – och
ska man uppmuntra den leken genom att själv vara med när hon vill?

Tacksam för svar

Svar

Vilken fantastisk dotter du har! Jag tänker främst på att
hon leker så bra, både ensam och med andra. Hennes intensiva
fantasilekar talar också om att hon är mycket observant och tar in
sådant hon ser och hör, och som hon sedan kan omsätta i sin lek. En
sorts intelligens, i det här avseendet, utöver det vanliga, tänker jag.
Och något hon säkert kommer att ha nytta och glädje av resten av livet.

Så här långt tycker man ju att du inte skulle behöva oroa dig. Men nu
är det ju en gång för alla så att vi föräldrar ibland oroar oss för
just sådant som vi tycker att våra barn gör för mycket av, även om det
är bra saker de gör.

Mitt svar på din fråga om det är för mycket fantasilekar blir: Nej, jag
tror inte det blir för mycket. Mitt svar på din andra fråga blir: Att
bli inbjuden och få vara med i sitt barns fantasier och lekar är ett
fantastiskt sätt att umgås med sitt barn och få inblick i barnets
värld. Men när man lever i en familj, så ska alla ha utrymme att få
göra sådant som man vill och som man måste göra. Därför menar jag att
du ska delta i hennes lekar när du vill och kan. Även om hon skulle bli
arg när  du säger att du inte kan leka, så måste hon lära sig dels att
olika människor har olika behov, och dels att du ibland behöver göra
andra saker än att leka med henne. Det är viktiga kunskaper att ha, som
hon kan ta med sig både in i leken och ut i livet.

Malin Alfvén

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Ska man oroa sig för fantasin?
NÄSTA Vår son är rädd för andra barn