När börja med napp?


När börja med napp?

Fråga

Jag har en liten son som är 3 veckor gammal och som jag ammar.
Det fungerar verkligen jättebra. Min fråga är om jag kan ge honom napp nu och om jag kan använda den så mycket han vill eller om jag bara ska ge honom den i ”värsta” fall?

Napplisa

Svar

Om allt fungerar bra för närvarande finns ingen anledning att ge barnet napp, han har inget egentligt behov av den.
Ju äldre han blir, desto svårare är det för honom att vänja sig vid att använda den.
Å andra sidan är inte napp något som kan skada ett barn, frånsett att tänderna kan växa snett om man har napp alltför länge.
En ytterligare aspekt är att det kan vara jobbigt ibland att vänja barnet av med nappen…

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE När börja med napp?
NÄSTA Vår femåring behöver nattblöja