Kan vi flyga med vår bebis?


Kan vi flyga med vår bebis?

Fråga

Vad anser du om att flyga från Köpenhamn till Malaga med en sex
månaders bebis? Jag läste en artikel nyligen där en läkare ansåg att
man bör undvika att flyga med bebisar innan de fyllt ett år. Har man
sett något samband mellan plötslig spädbarnsdöd och flygresor?

Turisten

Svar

Nej, att resa till Malaga, alltså ungefär tre timmars
flygning, anser jag  inte är farligt för en i övrigt frisk sex
månaders-baby. Trycket i kabinen motsvarar att vistas på cirka 2 000
meters höjd, och detta är inget problem.

Mig veterligen finns inget samband mellan plötslig spädbarnsdöd och flygresor, i synnerhet vid denna ålder.

Många barn flyger ju med sina föräldrar. Även om man som ”gammal
barnläkare” ibland kan tycka att särskilt små barn mår bäst av att vara
i sin egen, lugna miljö det första året, får man inse att tiderna
ändras och att detta är en livsstil som många vill ha.

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Kan vi flyga med vår bebis?
NÄSTA Min son har kort tungband