Vems är bostadsrätten vid en separation?

Vems är bostadsrätten vid en separation?

Fråga

Jag har varit sambo i nio år och nu ska vi gå åt skilda håll. I juni flyttade vi till vår tredje gemensamma bostadsrätt. Min sambo står för lånet och bostaden på papperet. Vi har inget skrivet mellan oss – har jag någon rätt till lägenheten? Och måste jag flytta för att han står på papperet?
Och har det någon betydelse att hans pappa la ut en del pengar när vi renoverade lägenheten?
Tack på förhand!

Svar

Ni förvärvade bostadsrätten för att den skulle utgöra ert gemensamma hem. En gemensam bostad som förvärvas i detta syfte utgör samboegendom som ska bodelas enligt sambolagen.
Det avgörande enligt sambolagen är att den gemensamma bostaden förvärvats för att vara sambornas permanenta hem. Det spelar inte någon roll om endast en av samborna står som innehavare och låntagare.
Även gemensamt bohag och inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet och som används av båda samborna ska ingå i bodelningen.
Det är bostadsrättens nettovärde som bodelas.
En annan bestämmelse i sambolagen är att man vid en separation – vid behov – kan göra en prövning om vem som ska bo kvar i bostaden och lösa ut den andra. Den som har bäst behov av lägenheten och bohaget har rätt att lösa ut den andra sambon.
Om din sambos far har lånat ut pengar till er, och det inte är en gåva, kan han göra anspråk på att få pengarna återbetalda. Det påverkar emellertid inte frågan om bostadsrätten kan bli föremål för bodelning enligt sambolagen.
Katarina Rogeman, advokat

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler