Vad gäller när man inte är gift?


Vad gäller när man inte är gift?

Fråga

Jag och min sambo väntar barn och vi skulle vilja veta om man behöver skriva något typ testamente eller annat eller på annat sätt göra juridiska förberedelser innan barnet kommer?
Min sambo äger det mesta av våra stora saker typ bil, båt och lägenhet.

Sambon

Svar

Av ditt brev förstår jag att din sambo erkänner
faderskapet och att ni båda avser att dela den formella vårdnaden av
barnet.
Huvudregeln är att när föräldrar är gifta så ärver det gemensamma barnet först efter att båda föräldrarna har avlidit.
För att uppnå samma sak måste sambor skriva ett testamente, annars
ärver barnet allt efter den först avlidne föräldern (dock efter
eventuell sambo­bodelning). Ett testamente kan skrivas när som helst
och det går att skriva nya testamenten.
Båda föräldrarna ska försörja barnet efter var och ens förmåga. Det är
väl snarare så att du själv bör veta hur din och din sambos egendom
fördelas om ni separererar.
Om ni har köpt bohag och bostad för att användas av er båda i ert
sambo­förhållande är det så kallad samboegendom som ska bodelas vid en
separation.
Övrig egendom delas inte.
Har en sambo flyttat in i den andre sambons bostad med dennes bohag så
finns det ingen samboegendom att dela vid en separation. Det finns
emellertid särskilda bestämmelser om rätt att överta bostaden för den
som bäst behöver den.
I äktenskap ingår all egendom i bodelningen, utom så kallad enskild egendom.

Katarina Rogeman

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Vad gäller när man inte är gift?
NÄSTA Tänk om det händer mig något