Vad innebär det att vara gudförälder?

Vad innebär det att vara gudförälder? Advokat Katarina Rogeman svarar.

Fråga: Vad gäller när man är gudförälder?

Jag och min man har blivit tillfrågade om att bli gudföräldrar. Vi är helt överens om att tacka ja, men eftersom våra vänner är noga med vett och etikett och traditioner, vill vi veta vad som kan tänkas förväntas av oss.

Vi har pratat igenom så pass att om föräldrarna skulle förolyckas före barnets myndighetsdag kommer moderns eller faderns närmsta släkt ta över ansvaret för barnet.

Vad vi vill veta är vad som i regel gäller för födelsedagar, för högtider som jul och över huvud taget för kontakten med vår gudson i vardagen?

Ina och Hasse

Svar

Att vara gudförälder är absolut inte juridiskt bindande. Frigjort från sin historiska uppkomst är syftet med gudföräldrar som folk i allmänhet uppfattar det: De föräldrar som väljer gudföräldrar till sitt barn vill väl se det som en ömsesidig länk – grunden för en relation och en vacker gest – både för gudföräldrarna och för barnet självt. Barnlösa par eller singlar kan till exempel bli mycket lyckliga över att ha en egen relation till, och ett slags vuxenansvar för, ett barn.

Förväntningarna är väl att gudföräldrarna vid en kris är beredda att ta ett föräldraansvar och i övrigt att uppmärksamma barnet vid högtidsdagar som födelsedagar, jul, och konfirmation, student och liknande.

När barnet är vuxet bör gudföräldrarnas engagemang vara begränsat till att värna om relationen till barnet – om det finns ett ömsesidigt intresse.

Enligt svenskakyrkan.se är fadder samma sak som gudmor och gudfar. Och om man tittar på wikipedia.se betyder fadderskapet följande:

”En fadder, gudmor eller gudfar är ett dopvittne som tar på sig ett särskilt ansvar som förebedjare och kristet föredöme för den som döps. Ursprungligen ingick i fadderskapet också ett uppdrag att gå in som adoptivförälder i händelse av att föräldrarna gick bort eller på annat sätt blev oförmögna att ta hand om det döpta barnet. När fadderfunktionen infördes på 300-talet var en viktig orsak att kristna martyrers barn behövde tas om hand.

I dag har faddern sin offentliga funktion endast vid dopet, där det är vanligt att faddrarna deltar med textläsning eller bön. Däremot är fadderskapet ett livslångt åtagande, och till påminnelse om detta delas vanligen fadderbrev ut. Faddern ska vara döpt och villig att dela ansvaret för barnets kristna fostran. Tidigare krävdes även att vara konfirmerad vilket numera inte är ett absolut krav men fortfarande rekommenderas.”

Katarina Rogeman

Denna text publicerades 2007.

NUVARANDE Vad innebär det att vara gudförälder?
NÄSTA Funderingar kring överburenhet