Han vill göra faderskapstest


Min sambo vill göra faderskapstest

Fråga

Min sambo och jag väntar vårt första barn. Nu börjar han prata om att han inte längre tror att han är pappan och säger att han vill göra ett faderskapstest. Jag tycker att hela situationen är hemskt obehaglig. Jag vet ju att han är pappa, jag har inte varit med någon annan. Ändå, det känns olustigt.
Hur går en sådan utredning till rent praktiskt? Vem är det som testas och vad är det som gäller? Hamnar det i några papper sedan att han inte trodde att han var pappan? Och vet man med hundra procents säkerhet efter testet att han är pappan, eller kan han fortsätta att tjafsa? Kostar det något? Är det vanligt? Jag har hundra frågor…

Ledsen

Svar

Socialnämnden är skyldig att utreda och om möjligt fastställa vem som är far till de barn som bor i Sverige och vars föräldrar inte är gifta med varandra.
På begäran av modern eller mannen har socialnämnden i kommunen skyldighet att utreda faderskapet.
Först görs en förhandsprövning för att ta reda på om det inte är uppenbart obefogat med en faderskapsutredning. Modern och mannen kallas till samtal med socialnämnden.
Är det befogat med en faderskapsutredning omfattar utredningen bland annat om modern och mannen har haft sexuellt umgänge med varandra under konceptionstiden, det vill säga under den tid modern blev gravid. Vidare jämförs blod från mannen med barnets och även moderns blod för att analysera sannolikheten för faderskap.
Mannen kan godkänna faderskapet genom en faderskapsbekräftelse om socialnämnden finner att det stämmer med de verkliga förhållandena. Annars fastställs faderskapet genom dom i tingsrätten, om tingsrätten genom full bevisning övertygats om faderskapet.
Utredning om faderskap är hos socialnämnden omgärdade av sekretess.
Faderskapsutredningarna ska vara så fullständiga att frågan om faderskapets riktighet aldrig ska behöva omprövas.
År 2003 fastställdes 55 000 barns faderskap genom en faderskapsbekräftelse.
En utredning hos socialnämnden kostar ingenting. Men att driva ett mål om faderskap vid tingsrätten kan däremot kosta. Om det skulle vara aktuellt kan man ta reda på i förväg vad det kan handla om för kostnader.

Katarina Rogeman


Så här svarar förlossningsavdelningen på Södersjukhuset på frågan hur man kan fastställa faderskapet genom blodprov:
• Prov tas från navelsträngen i samband med förlossningen. Svar ges inom ungefär en månad.
• För att prov från navelsträngen ska kunna tas, krävs papper från Familjerätten i det område där du bor. Kontakta dem snarast så att de hinner göra i ordning nödvändigt underlag.
• Testsvaret är säkert.
• Det skrivs in i din journal att prov tagits. För att barnet eller någon annan ska få ta del av innehållet i journalen, krävs ditt medgivande. Likaledes skrivs det in i din akt på familjerätten och även den är sekretesskyddad.
När det gäller din sambos reaktion, så kan en del blivande pappor reagera som din sambo gör, utan att de misstänker sin partner för otrohet. Det kan handla om oro inför det ansvar som väntar likväl som svårigheter att ta till sig att man kunnat åstadkomma något så oerhört som ett nytt liv. Det är ett urgammalt, existentiellt tema.
Det känns inte svårt att förstå hur ledsen och kränkt du känner dig inför din sambos tvivel. Men försök att inte ta det personligt; det handlar egentligen inte alls om dig!
Dessutom kommer din sambo säkert att se likheter i barnet när det väl är fött!

Lena Melin

Ställ en fråga


Klicka här!

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler