Varför fick jag tidiga krystvärkar?

Varför fick jag tidiga krystvärkar?

Fråga

När jag födde mitt första barn för några månader sedan fick jag krystvärkar för tidigt, när jag bara var öppen tre centimeter.
Förlossningen blev intensiv, med väldigt täta värkar, men trots allt ganska långt krystskede när jag äntligen ”fick” krysta (50 minuter). Nu undrar jag om det är vanligt att man får tidiga krystvärkar även vid nästa förlossning?

Kryst-ina

Svar

Första förlossningen brukar för de flesta vara mer långdragen än när man föder sitt andra eller sitt tredje barn.
Den sista delen av förlossningen kallas utdrivningsskedet. Det är vanligt att förlossningens utdrivningsskede inte blir lika långt vid andra förlossningen som vid den första.
Det är under den perioden man kan krysta aktivt. Ibland är det som det var för dig, att krystkänslan kommer mycket tidigare under förlossningsförloppet. Det är dock inte alls säkert att din nästa förlossning blir likadan.
Det vanliga är också, som jag beskrev tidigare, att förlossningen inte tar lika lång tid.
Om värkarna och värkarbetet känns väldigt jobbigt kan man överväga olika typer av smärtlindring. I vissa fall går det att lindra en för tidig krystkänsla.
Det brukar vara bra att diskutera med sin barnmorska vad man har för funderingar kring en kommande förlossning.
Man kan då skriva ner det i mvc-journalen vilket kan vara till hjälp för den barnmorska som tar hand om dig när du föder nästa barn.

Maria Sennström
NUVARANDE Varför fick jag tidiga krystvärkar?
NÄSTA Orolig inför förskolestarten