Är min blodgrupp någon fara?


Innebär min blodgrupp någon fara?

Fråga

Jag är i vecka 20 och har fått reda på att jag har blodgrupp A och att jag är Rh-negativ. Barnmorskan förklarade att två extra blodprover kommer att tas för att se så jag inte bildar antikroppar.
Då jag genomgått två missfall frågade hon om jag vid de tillfällena fått någon spruta men det har jag ju inte, de kollade inte ens min blodgrupp och nu är jag jätteorolig för vad som kan hända vid denna graviditet.
Vad är det allra värsta som kan hända med mig och med barnet?

Malin

Svar

Blodkropparna kan delas in i olika grupper beroende på
vad för slags äggviteämnen och sockerarter som sitter på blodkroppen
yta. Dessa blodgrupper är indelade i ett system där A, B och 0 är de
stora grupperna. Det finns dessutom ytterligare grupper som K, E, M med
flera. Rhesus är namnet på en annan markör som också förkortas Rh. Om
man saknar den markören står det på blodgrupps­bestämningen att man är
Rh-negativ. Vid en graviditet kan fostret ärva blodgruppsanlag från
fadern som gör att fostret får en annan blodgrupp än mamman. Om man är
Rh-negativ, Rh-, betyder detta att modern kan få ett foster som är
Rh-positivt. Om fostret är Rh-positivt finns det en liten risk att
mamman utvecklar antikroppar mot fostrets blod i samband med
förlossning eller missfall. Man har därför som rutin att ge ett vaccin
till kvinnor som är Rh-negativa i samband med missfall, och även efter
förlossningen, för att motverka att mamman bildar antikroppar mot Rh.
Om man är Rh-negativ men inte fått något vaccin i samband med missfall
så är ändå risken mycket liten att man skulle ha utvecklat antikroppar.
Vid den blodgruppering man tar i början av graviditeten ser man om man
har några sådana antikroppar.
Rutinen är sedan att man under graviditeten kontrollerar
blodgrupperingen två gånger till hos alla Rh-negativa mammor. Om det
visar sig att man utvecklar antikroppar under graviditeten händer det
att man måste göra tätare kontroller. Om antikroppsnivåerna blir
väldigt höga kan man med ultraljud behöva kontrollera barnet under
graviditeten och även ta prov på barnet vid födseln, för att kunna
behandla det om det behövs. Det är dock vanligt att man är Rh-negativ,
men mycket ovanligt att man som gravid kvinna utvecklar antikroppar mot
barnets blodgrupp. Även om du inte fått vaccin vid dina missfall är det
väldigt liten risk att du har utvecklat antikroppar mot ditt väntade
barns blodgrupp. Det är ganska svårt att förstå hur blodgruppsystemet
fungerar, så tala med läkaren vid din mvc så får du svar om du har fler
frågor.

Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Är min blodgrupp någon fara?
NÄSTA Hur tas moderkakan ut?