Är min blodgrupp någon fara?


Innebär min blodgrupp någon fara?

Fråga

Jag är i vecka 20 och har fått reda på att jag har blodgrupp A och att jag är Rh-negativ. Barnmorskan förklarade att två extra blodprover kommer att tas för att se så jag inte bildar antikroppar.
Då jag genomgått två missfall frågade hon om jag vid de tillfällena fått någon spruta men det har jag ju inte, de kollade inte ens min blodgrupp och nu är jag jätteorolig för vad som kan hända vid denna graviditet.
Vad är det allra värsta som kan hända med mig och med barnet?
Malin

Svar

Blodkropparna kan delas in i olika grupper beroende på vad för slags äggviteämnen och sockerarter som sitter på blodkroppen yta. Dessa blodgrupper är indelade i ett system där A, B och 0 är de stora grupperna. Det finns dessutom ytterligare grupper som K, E, M med flera. Rhesus är namnet på en annan markör som också förkortas Rh. Om man saknar den markören står det på blodgrupps­bestämningen att man är Rh-negativ. Vid en graviditet kan fostret ärva blodgruppsanlag från fadern som gör att fostret får en annan blodgrupp än mamman. Om man är Rh-negativ, Rh-, betyder detta att modern kan få ett foster som är Rh-positivt. Om fostret är Rh-positivt finns det en liten risk att mamman utvecklar antikroppar mot fostrets blod i samband med förlossning eller missfall. Man har därför som rutin att ge ett vaccin till kvinnor som är Rh-negativa i samband med missfall, och även efter förlossningen, för att motverka att mamman bildar antikroppar mot Rh.
Om man är Rh-negativ men inte fått något vaccin i samband med missfall så är ändå risken mycket liten att man skulle ha utvecklat antikroppar. Vid den blodgruppering man tar i början av graviditeten ser man om man har några sådana antikroppar.
Rutinen är sedan att man under graviditeten kontrollerar blodgrupperingen två gånger till hos alla Rh-negativa mammor. Om det visar sig att man utvecklar antikroppar under graviditeten händer det att man måste göra tätare kontroller. Om antikroppsnivåerna blir väldigt höga kan man med ultraljud behöva kontrollera barnet under graviditeten och även ta prov på barnet vid födseln, för att kunna behandla det om det behövs. Det är dock vanligt att man är Rh-negativ, men mycket ovanligt att man som gravid kvinna utvecklar antikroppar mot barnets blodgrupp. Även om du inte fått vaccin vid dina missfall är det väldigt liten risk att du har utvecklat antikroppar mot ditt väntade barns blodgrupp. Det är ganska svårt att förstå hur blodgruppsystemet fungerar, så tala med läkaren vid din mvc så får du svar om du har fler frågor.
Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler