Herpes och ”hög ålder” – hur påverkar det?

Herpes och ”hög ålder” – hur påverkar det?

Fråga

Jag har två barn, som är 18 och 17 år gamla. Jag är 36 år och min man 49. Vi planerar nu för ett barn tillsammans. Vi har läst att man ska inte vara så gamla som vi är på grund av risk för missbildningar.
Vi har haft herpes: mina utslag blommar upp under mensen – hur kan vår ålder och herpesutslagen påverka barnet?

Undrande

Svar

Att skaffa barn när man blir äldre betyder inte att graviditeten behöver vara mer komplicerad än tidigare graviditeter. Det finns dock en ökad risk för missfall i tidig graviditet och det är inte alltid lika lätt att bli gravid som när man är yngre.
När man talar om åldersrelaterade komplikationer i form av missbildningar och kromosomrubbningar är det kvinnans ålder man i första hand relaterar till. Inga klara tecken finns på att mannens ålder har samma betydelse.
När kvinnan blir äldre ökar risken för att få ett barn med kromosomrubbning till ca 1/100 vid 40 års ålder. Vid 36 års ålder är riskökningen på grund av ålder bara marginellt högre än den är vid 25 års ålder. Att förstå vad en riskökning innebär är inte så lätt. Det vanligaste är, även om man är över 40, att det foster man väntar har normala kromosomer.
Vid den fosterdiagnostik som erbjuds alla gravida kvinnor kan man göra en undersökning där man får en riskbedömning om man har en ökad risk för att fostret skall ha en kromosomrubbning, detta kallas KUB. Vid det ultraljud som erbjuds i grav vecka 16­–19 för att datera graviditeten kan också större missbildningar hos fostret upptäckas.
För att tidigt få en riktig information om de möjligheter till fosterdiagnostik som finns och för att kunna ta ställning till om man vill genomgå dessa undersökningar så ska man ta kontakt med sin mödravårdscentral.
Herpes är ett mycket vanligt förekommande virus i svenska befolkningen. Under graviditeten är det i första hand en ny smitta av herpesvirus som kan vara farligt för det väntade barnet. Om man har herpesvirus sedan tidigare bli inte återfallsinfektionerna farliga för fostret. Mamman har redan antikroppar som skyddar barnet. Man kan behandla herpes med acyclovir, det vill säga herpesmedicin, under graviditeten och på så sätt lindra ett pågående skov. Det är varierande hur ofta och om man får återfallsinfektioner under graviditeten. Man ska ta upp detta med läkare på mvc så att man kan planera hur evetuell behandling ska skötas.
Inför förlossningen brukar man kontrollera att man inte har något pågående skov med blåsor i vagina – yttre blåsor på blygdläppar, skinkor ökar inte risken för smittöverföring till barnet vid förlossningen.
Om det däremot, vilket är mycket sällsynt, skulle finnas blåsor i vagina som kan komma i direkt kontakt med barnet under förlossningen så händer det att man förordar kejsarsnittsförlossning. Detta är dock så pass ovanligt att man inte ska oroa sig för det. Det är dock viktigt att man tar upp problemet med läkaren vid mödravården och gör upp en plan för kontroll och eventuell behandling under graviditeten, om man får ett skov.

Maria Sennström
NUVARANDE Herpes och ”hög ålder” – hur påverkar det?
NÄSTA När kan jag känna första sparken?