Funderingar kring överburenhet

Funderingar kring överburenhet

Fråga

Jag gick över tiden med mitt första barn. Finns det en ökad risk för att jag kommer att göra det under nästa graviditet också?

MH

Svar

Det är inte så vanligt att man får barn precis på den dag som man har beräknat vid ultraljuds­dateringen. Det är dessutom vanligare att man går över tiden om man väntar sitt första barn än om man väntar sitt andra eller tredje. Om man inte har fött sitt barn två veckor efter det ultraljudsberäknande datumet brukar man säga att barnet är överburet.  Man har då kommit till graviditetsvecka 42+0.
Det antal gravida kvinnor som går två veckor över tiden varierar i olika undersökningar. Vissa studier har visat att 2–3 procent av alla gravida går över tiden, medan en  nyare studie antyder att det har blivit vanligare och att cirka 7 procent av alla graviditeter är överburna.
När man har gjort efterforskningar för att se om ärftlighet kan ha någon betydelse har man sett att gravida kvinnor vars mödrar har haft en överburen graviditet tycks ha en antydd frekvensökning av överburenhet jämfört med andra gravida. Det som dock framkommit vid en studie på kvinnor som gått över tiden till 42+0 eller mer är att de vid nästa graviditet har en 2–3 gånger ökad risk att gå över tiden också med nästa barn jämfört med andra gravida.
Så svaret på din fråga blir att man har en ökad risk för att gå över tiden även med nästa barn. Men än så länge finns det inget sätt att kunna förutse när förlossningen ska komma igång.
Så även om risken är ökad för att man har gått över tiden vid förra graviditeten kan det ju mycket väl vara så att man föder tidigare när man väntar nästa barn.

Maria Sennström
NUVARANDE Funderingar kring överburenhet
NÄSTA Hon vill ”tutta” hela dagarna