Farligt med massage?

Farligt med massage?

Fråga

Jag undrar om man kan gå och få massage om man är gravid?
Kan det bli för hårt tryck på magen om man behöver bli masserad på ryggen eller på andra kroppsdelar?
Jag är ”bara” gravid i vecka tretton.

Stina

Svar

Massage för att slappna av i musklerna och lindra spänningstillstånd är inte skadligt även om man är gravid.
Självklart bör du tala om för massören att du är gravid så att man kan undvika för hårdhänta och olämpliga massagemetoder. Dock är det välkänt hos utbildade massörer hur man kan behandla under graviditet.
Under graviditeten är det inte ovanligt med smärta i axlar och rygg.  Vid sådana smärttillstånd kan massage vara lindrande och bra för att öka välbefinnandet under graviditeten.
Under de tre första månaderna av graviditeten brukar man ge rådet att vara försiktig med massage. Detta har sin grund i att det under den perioden är vanligt med missfall och därför vill man undvika att man skall förknippa massagebehandlingen med missfallet. 

Maria Sennström
NUVARANDE Farligt med massage?
NÄSTA Mer misshandel anmäls