Goda bakterier bra?


Kan man ge goda bakterier mot förkylning?

Fråga

Jag undrar om man kan ge goda bakterier som man köper på hälsokosten, till min dotter när hon ska börja dagis?
Har läst artiklar om familjer som klarat sig bra när de ätit sådana. Undrar i så fall om man kan börja ge vid ett års ålder och om de egent­ligen har någon effekt?
Så undrar jag om medicinsk forskning bara är uträknad på män? Eller är det även kvinnor och barn?

Undrande

Svar

I och för sig kan man ge sådana här bakterier efter ett års
ålder. Mig veterligt finns dock inga säkra vetenskapliga bevis för att
de gör någon avgörande nytta när det gäller motståndskraft mot
infektioner.
Det ingår ju i en normal uppväxt att man ska utsättas för en stor mängd
infektioner, i storleksordningen 100 stycken, innan man har ett moget
infektionsförsvar, vilket man utvecklar gradvis fram till skolåldern.
Detta åstadkoms genom att man genom­lider alla dessa infektioner, och
att kroppen lär sig bemästra dem. Många gånger märks det naturligtvis
knappast alls att man har en infektion, andra gånger blir man sjukare.
Vissa av dessa sjukdomar kan man få immunitet mot genom en vaccination, andra måste man ha själv.
Genom att träffa många barn, som ju ofta har infektioner, så får man alla dessa sjukdomar, ibland i tät följd.
Du har helt rätt i att det är viktigt att det görs klart hur
forskningen har gått till, om den skett på män, kvinnor eller barn, när
man bedömer resultaten, och dessa kan ibland faktiskt variera då. Detta
är något som man har blivit allt mera medveten om på senare tid.

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Goda bakterier bra?
NÄSTA Ska bebisar ha solkräm?