Lägre bonus vid föräldraledighet?

Lägre bonus vid föräldraledighet?

Fråga

De senaste två åren har min makes arbetsgivare delat ut en bonus (som ligger utanför avtalen) till alla anställda.
De som varit föräldralediga något under det året har fått en mindre bonus än de som inte varit föräldralediga. Vi undrar om de har rätt att göra så här?

Undrande

Svar

När det gäller bonus utanför avtal är det upp till varje företag att själva bestämma kriterierna. Ibland är det lokala facket med i diskussionen. Det är därför möjligt att ge mindre eller ingenting till dem som är föräldralediga, tjänstelediga för studier eller inte är fast anställda.
Det enda råd jag kan ge er är att försöka diskutera med arbetsgivaren, direkt eller via facket, om det inte går att ändra företagets regler för bonus.

Annika Creutzer
NUVARANDE Lägre bonus vid föräldraledighet?
NÄSTA Kan hon få näringsbrist?