”Hur får jag exet att betala på huslånet?”

Vad kan man göra om man blir lämnad av sin partner och denne varken hjälper till med huslånet eller betalar underhållsbidrag?

Fråga

Jag undrar hur man ska gå till väga när ens partner lämnar familjen och inte längre bidrar ekonomiskt. Vi har tre barn tillsammans, det yngsta är 1 år. Vi har köpt ett hus tillsammans och tagit ett lån. Men mitt ex betalar varken underhållsstöd eller sin del av huslånet.

Hur och vart ska jag vända mig då jag inte har råd att köpa ut honom och han är skriven på hälften av huslånet?

/Ekonomiska skyldigheter

Svar

Du och barnen har verkligen hamnat i en besvärlig ekonomisk och känslomässig situation. Det kan vara svårt att i denna kris se hur allt ska kunna ordna sig till det bästa, och om det över huvud taget är möjligt. Du känner dig också av förståeliga skäl handfallen och funderar på vad du ska göra. Det som verkar mest akut för dig är era gemensamma huslån, barnens underhåll och vad du gör ifall du saknar pengar för din och barnens försörjning.

När det gäller huslånen bör du och pappan omgående kontakta er handläggare på banken för att diskutera er uppkomna situation och hur lånen ska kunna återbetalas. Det sämsta är att tiden bara går och att kravbreven hopar sig. Vill inte pappan vara med om detta bör du ta den kontakten själv. Av din fråga förstår jag att både du och pappan i dagsläget har begränsade ekonomiska resurser. Det kan få som följd att banken vill att ni ska sälja huset. I bästa fall kan en sådan försäljning ge dig en vinst, i sämsta fall kan du få en skuld. Men om du saknar pengar, och om pappan trots allt har en bättre ekonomisk situation än du, kan han få betala allt eftersom ni tagit huslånen gemensamt och därför är solidariskt betalningsskyldiga gentemot banken.

Om barnen ska bo hos dig innebär det att pappan blir underhållsskyldig. Han ska alltså betala underhållsbidrag, som i normalfallet överstiger beloppet för underhållsstöd, som idag är 1 273 kronor per barn och månad. Om pappan helt eller delvis inte kan betala bör du för barnens räkning ansöka om underhållsstöd. Det gör du hos försäkringskassan. När det gäller er försörjning kan du ha rätt till försörjningsstöd, det som förut kallades socialbidrag. Dessvärre är beloppet för försörjningsstöd lågt satt, och många sökande blir därför besvikna när deras ansökan om hjälp avslås eller bara delvis beviljas.

Socialtjänsten tar till exempel inte hänsyn till amorteringar på lån, och barnbidrag och andra bidrag från samhället räknas som inkomst. Men du bör ändå kontakta socialtjänsten för att få prövat om du har rätt till detta stöd, som är ett yttersta skyddsnät när människor hamnat i en svår ekonomisk situation.

/Tomas Törnqvist, socionom, författare och ansvarig utgivare för socfamratt.se

NUVARANDE ”Hur får jag exet att betala på huslånet?”
NÄSTA Skicka in din förlossningsberättelse!