Blir vår son hjulbent?


Blir vår son hjulbent?

Fråga

Jag och min sambo har en nio månader gammal pojke som är vår ögonsten.
Han är väldigt aktiv och började ta sina första steg redan när han var
åtta månader. Nu går han hela tiden, krypa vill han inte göra.

Jag har hört att barn som lär sig gå tidigt kan bli hjulbenta. Mina
frågor är då: Är det påståendet sant eller bara något man säger, och
löper min son större risk än andra barn att bli hjulbent? Om så är
fallet, finns det något vi kan göra för att förhindra det? Vi vill ju
inte att han ska sluta gå när han tycket det är så roligt.

Cecilia

Svar

Nej, jag tror inte att din son riskerar permanent hjulbenthet på grund
av att han börjat gå tidigt. Det är normalt för de flesta barn att vara
litet hjulbenta mellan ett och två års ålder, därefter blir många
tvärtom lite ”kobenta” och sedan blir benen raka.

Detta är ett led i den normala tillväxten – skelettet omformas ju hela
tiden under barnets tillväxt – alltefter vilka muskelgrupper man
använder mest och hur långt de hunnit i sin utveckling.

Givetvis finns det barn som förblir hjul- eller kobenta, det beror i så
fall mera på ärftliga faktorer och någon gång på sjukdom. 

Mats Aili

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Blir vår son hjulbent?
NÄSTA Ska han ha hjälm inomhus?