Är det farligt att stå nära tv:n?


Är det farligt att stå nära tv:n?

Fråga

Vår 15-månaders dotter älskar att se på tv. På fem centimeters håll. Hon står gärna precis framför skärmen och kommenterar högljutt det hon ser.
Kan detta vara skadligt för synen eller på något sätt för kroppen på grund av strålningen? Tv:n är en fem år gammal 26-tummare.

Jan Bertoft

Svar

Anders Glansholm på Statens Strålskyddsinstitut svarar att det finns inga som helst risker varken för ögonen eller för någon strålning som kan skada kroppen i övrigt från tv-apparater.
Värdena för strålningen är långt under det av EU rekommenderade gränsvärdet och detta sattes med hänsyn även till små barn.
Det finns elektriska och magnetiska fenomen kring varje nätansluten elektrisk apparat, men de som finns nära en tv är av en helt annan typ än den som finns nära till exempel en klockradios adapter.
Sådana är inte heller riskabla, men för säkerhets skull brukar man rekommendera att de placeras någon meter från sovande barn.

Redaktionen

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Är det farligt att stå nära tv:n?
NÄSTA Hur ska vi tvätta dem?