Hjälp – vi får ingen dagisplats!


Hjälp – vi får ingen dagisplats!

Fråga

Vi har en son på drygt 1,5 år och vi behöver en förskoleplats till honom, något vi anmält till kommunen i god tid. Vi har fått beskedet att vi tills vidare får lösa omsorgen på egen hand eftersom det inte finns någon plats att erbjuda oss.
Vi har ingen som kan hjälpa oss med tillsynen, då våra familjer bor långt bort, därför har vi fått gå ner i arbetstid båda två. Våra föräldradagar är nästan helt förbrukade och våra kostnader överstiger vida vad inkomsterna från våra båda deltidslöner ger.
Vad kan vi göra? Kan vi kräva kommunen på ersättning för den inkomstförlust vi drabbas av? Vår kommun, Uppsala, är till ytan ganska stor, kanske kan vi få en förskoleplats i utkanten någonstans, upp till ett par mil från vår bostad. Är detta verkligen rimligt då vi har ett 20-tal förskolor inom en radie av tre kilometer?

Rätt till barnomsorg?

Svar

Skollagen säger att plats på förskola eller familjedaghem ska erbjudas inom 3–4 månader efter att man anmält behov av plats. Och att förskolan ska ligga så nära hemmet som möjligt – är det inte möjligt kan kommunen erbjuda dig en plats på annat håll i avvaktan på att hitta en närmare dig.
– Rätten till förskoleplats gäller i grund och botten att man ska få en sådan inom kommunen, även om det i lagen sägs att platsen ska beredas så nära hemmet som möjligt, säger Lars-Åke Bäckman vid Skolverket.
Får man inte förskoleplats inom rimlig tid, kan man gå vidare till någon som är ansvarig för förskolefrågan, till exempel förvaltningschefen för barn och ungdom och ifrågasätta varför kommunen inte uppfyller sin skyldighet enligt skollagen – att erbjuda alla barn en plats i förskolan inom rimlig tid. Hjälper inte det kan man vända sig till Skolverket eller länsrätten som i sin tur kan uppmana kommunen att åtgärda bristen på förskoleplatser.
Något bidrag för uteblivna inkomster på grund av barnomsorgsproblem utgår inte automatiskt. Föräldrar som får problem med försörjningen på grund av utebliven barnomsorg, kan av sin kommun få rådet att vända sig till socialtjänsten.

Redaktionen

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Hjälp – vi får ingen dagisplats!
NÄSTA För lång bilresa?