Smärtlindring vid förlossningen

Det gör ont att föda barn – men man behöver inte ha tokont. Läs vår guide till metoderna som lindrar smärtan.

Före förlossningen svarar de flesta kvinnor nej på frågan om de vill ha smärtlindring, men så fort värkarbetet har kommit igång ångrar sig mer än hälften, visar en finsk studie.
      Det gör ont att föda barn. Ofta gör det rejält ont, men hur smärtan upplevs varierar från kvinna till kvinna.
    Vi är vana att uppfatta smärta som en varningssignal, som ett tecken på fara. Vi har lärt oss att se smärta som något som ska bort, till varje pris. Men förlossningssmärta är egentligen ingenting annat än en signal på att förlossningsarbetet har kommit igång, att ditt barn är på väg att födas.
De flesta tycker att förlossningssmärtorna är svåra, men enstaka kvinnor upplever faktiskt ingen smärta alls – och sedan finns alla variationer där emellan.
    Det finns massor av metoder som kan lindra förlossningssmärta. En del är så kallade naturliga metoder som bygger på kroppens eget försvarssystem. De kan göra smärtan lättare att hantera. Andra är baserade på läkemedel. De påverkar kroppen, och ibland barnet, på olika sätt. Att redan före förlossningen sätta sig in i hur de olika metoderna fungerar och vilken eller vilka man helst vill använda sig av kan vara smart, även om det inte alltid blir som man har tänkt sig.
     De allra flesta kvinnor som föder barn i Sverige använder någon form av smärtlindring. Det är vanligt att man kombinerar flera olika metoder med varandra. En metod kan fungera utmärkt innan värkarna har blivit alltför intensiva, men i takt med att förlossningen fortskrider kanske man behöver något mer. 
     Tänk på att alla metoder inte används på alla sjukhus – kolla gärna hur det är där du ska föda.

Lustgas vanligast

Så här vanliga är några av de smärtstillande
metoderna vid vaginala förlossningar:

  • Lustgas/syrgas:       80,6 procent
  • Epidural*:               27,7 procent
  • Paracervikalblockad: 1,4 procent
  • Petidin/morfin:        3,8 procent
  • Pudendusblockad:   3,0 procent
  • Spinal:                     1,8 procent
  • Akupunktur:          12,0 procent
  • Bad:                        12,2 procent
  • TNS:                         6,7 procent
  • Sterila kvaddlar:       3,1 procent

*Epidural är betydligt vanligare bland förstföderskor än bland omföderskor. Skillnaden mellan landsting är också stor, i Skåne fick 30% av förstföderskorna epidural medan den siffran i Stockholm och Norrbotten är nästan 58%, 2009.

Källa: Socialstyrelsen, Medicinsk födelseregistrering 2004 och 2009.

NUVARANDE Smärtlindring vid förlossningen
NÄSTA Smärtlindringsguide, läkemedel