Fler barn föddes

Fler barn föddes, spädbarnsdödligheten minskade, fler gifte sig och fler skilde sig – så blev år 2007.

14 mars var den vanligaste födelsedagen förra året, men flest barn föddes i maj.

Totalt föddes 107 421 barn under 2007. 55 259 av dem var pojkar och 52 162 var flickor.

Spädbarnsdödligheten minskade också. Antalet barn som dog före sin ettårsdag var förra året 2,8 per 1 000 födda, år 2006 var siffran 2,5 per 1 000.

47 898 par gifte sig under 2007. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Men antalet skilsmässor ökade också, med nästan två procent: 20 669 par separerade förra året.

650 personer registrerade ett partnerskap och 189 avregistrerade sitt partnerskap år 2007.

Läs mer på SCB:s hemsida

NUVARANDE Fler barn föddes
NÄSTA Hej då, nappen!