Plast som finns i nappflaskor kan försvåra inlärning

Vågar man använda nappflaskan?

Kemikalien bisfenol A, eller BPA, finns i allt från nappflaskor till möbler. Hittills har hälsoeffekterna av BPA bara studerats på försöksråttor, men nu har forskare vid universiteten i Yale och kanadensiska Guelph undersökt vad som händer i hjärnan hos den afrikanska grönapan när den utsätts för halter som är strax över den nivå som tillåts i EU.

Synapsbildningen i hjärnans pannlob och stora delar av hippocampus upphörde nästan helt redan efter en månad – något som tidigare har kopplats samman med bland annat inlärningssvårigheter, sämre minne och humörsvängningar.

Människor får normalt i sig mindre än den tillåtna dos som testats, därför är det för tidigt att slå fast att människor skadas av BPA, säger Neil MacLusky, en av studiens författare, till Svenska Dagbladet:

– Vad vi säkert vet är att säkerhetsmarginalen krympt avsevärt och att det nu är mycket angeläget med målinriktad forskning för att kunna sätta ett säkert gränsvärde.

Kemikalien kan troligen också kopplas till fetma, diabetes, hjärtsjukdomar och psykiska sjukdomar, enligt forskare som är knutna till Karolinska institutet.

Slutsatserna från studien har publicerats i den ansedda tidskriften PNAS.


Källa: Svenska Dagbladet


Vågar man använda nappflaskan?

Sten Flodström, vetenskaplig rådgivare vid Kemikalieinspektionen, svarar på frågor. Läs mer  här.


Läs mer

NUVARANDE Plast som finns i nappflaskor kan försvåra inlärning
NÄSTA Vågar man använda nappflaskan?