Glass max en gång i månaden

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram råd för bra mat i förskolan och skolan.

Råden, som både riktar sig till dem som arbetar med mat och till föräldrar, är tänkta att fungera som ett stöd i folkhälsoarbetet att främja bra matvanor bland barn.

Bra principer för maten i förskolan

  • Servera frukt och grönt till varje måltid
  • Servera bara vatten och lättmjölk som måltidsdryck
  • Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång i månaden
  • Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig
  • Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro

Bra principer för maten i skolan

  • Se till att det finns frukt till lågt pris att köpa på skolan
  • Ta bort godis, bakverk, läsk och snacks från skolans kafeteria/kiosk eller automater
  • Servera bara vatten och lättmjölk som måltidsdryck till skollunchen
  • Se till att det finns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig på rasten
  • Lägg schemat så att alla elever får en chans att äta lunch i lugn och ro

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

NUVARANDE Glass max en gång i månaden
NÄSTA ”Med många syskon är man sällan ensam”