Barn får också i sig akrylamid

Barn får i sig lika mycket akrylamid per kilo kroppsvikt som vuxna.

I april 2002 slog Livsmedelsverket larm om akrylamid i mat, sedan forskare hittat giftet i vanliga livsmedel, framför allt pommes frites, stekt potatis och chips. Nu har Livsmedelsverket undersökt akrylamidhalterna i bröstmjölk, modersmjölksersättning, välling, barngröt och barnmat på burk.
Halterna i bröstmjölk var låga, bara ett prov hade mätbar halt. Även i modersmjölksersättningen var halterna låga. Bara tre av åtta prover hade mätbara halter.
Men i välling, gröt och burkmat varierade halterna mer.
Medelhalterna för välling var 1 mikrogram per kilo, för burkmat 8 mikrogram per kilo och för gröt 26 mikrogram per kilo.
Under den period när barn ammas är deras akrylamidintag nästan försumbart, är Livsmedelsverkets slutsats.
Under den senare halvan av det första levnadsåret beräknas intaget till 0,5 mikrogram per kilo kroppsvikt, vilket ungfär motsvarar intaget för vuxna.
– Trots att hälsoriskerna är små, är det önskvärt att barnmatstillverkarna försöker minska akrylamidhalterna, utan att produktkvalitén sänks, säger toxilog Lilianne Abramsson–Zetterberg.

NUVARANDE Barn får också i sig akrylamid
NÄSTA Hur många generationer ska det behövas?