AD-droppar blir D-droppar

AD-dropparna ersätts med D-droppar.

A-vitamin i AD-droppar har visat sig vara onödigt. Svenska barn får i sig tillräckligt med vitamin A ändå. Dessutom kan ett regelbundet och högt intag av A-vitamin på lång sigt öka risken för benskörhet senare i livet, har forskning visat.

Nu har läkemedelsverket godkänt en produkt med enbart D-droppar. AD-dropparna kommer därmed att ersättas med droppar med enbart D-vitamin.

Livsmedelsverket skriver i ett pressmeddelande att det inte finns någon risk att barn som äter AD-droppar får i sig för mycket A-vitamin.

– Man kan lugnt fortsätta ge småbarn AD-droppar tills de finns D-vitamindroppar, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, nutritionist på Livsmedelsverket.

Frågan om att ta bort A-vitaminet från AD-dropparna har diskuterats länge. Livsmedelsverkets expertgrupp för pediatrisk nutrition rekommenderade redan 1999 att A-vitaminet i AD-dropparna skulle tas bort. Eftersom en studie hade antytt att A-vitaminet kunde ha en skyddande effekt mot plötslig spädbarnsdöd sköts beslutet upp. Senare visade det sig att det inte fanns något stöd för kopplingen mellan A-vitamin och plötslig spädbarnsdöd.

NUVARANDE AD-droppar blir D-droppar
NÄSTA Så kan barn reagera på sorg