Spara smart – experternas råd

Fyra experter ger sina bästa råd för långsiktigt sparande.

Det är inte lätt att veta hur man ska lägga upp sparandet åt barnen. Vi frågade Riksgäldskontoret, en affärsbank och Föreningen Aktiespararna om deras bästa sparförslag.
Tryggast är Riksgäldskontoret med olika typer av räntesparkonton. Det är idiotsäkert men möjligheten till hög avkastning är begränsad.
I mellanskiktet hittar du bankernas rekommendation: fondsparande. I det här exemplet är det Handelsbankens olika fonder, men andra affärsbanker och fondbolag har liknande alternativ. Läs, jämför och välj det som passar dig bäst.
För den mer våghalsige finns alternativet att spara direkt i aktier. Föreningen Aktiespararna tipsar om hur du lyckas bäst.


Marja Lång, informationschef, Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är statens internbank, den statliga myndighet som förvaltar statsskulden och sköter statens upplåning. För privatpersoner innebär det att sparpengarna ligger i tryggt förvar även om något riktigt oförutsett, som en börskrasch, skulle inträffa.
Gemensamt för Riksgäldskontorets sparformer är att de har en låg risk. Du får alltid tillbaka dina sparpengar. Avkastningen tillhör de bättre du kan få med tanke på den låga risken.
– Utöver tryggheten är den stora fördelen att det inte försvinner några pengar i avgifter, säger Marja Lång, som också pekar på en annan fördel som har betydelse om sparbeloppet växt till större belopp. På Riksgäldskontoret är hela sparbeloppet garanterat, medan bankernas insättningsgaranti är maximerad till 250 000 kronor.
– Att någon av de stora affärsbankerna skulle gå i konkurs är kanske inte sannolikt, men bland de små nisch­bankerna kan risken inte uteslutas.
Marja Lång rekommenderar föräldrarna som vill spara 200 kronor i ­månaden till barnet att månadsspara i Riksgäldsspar. I exemplet med klumpsumman på 6000 kronor kan ett ­bundet sparande till en högre fast ränta vara ett alternativ. På Riksgäldskontorets hemsida
www.rgk.se finns en sparkalkylator där man kan se vilken avkastning olika spar­alternativ ger.


Hanna Nordling, privatråd­givare, Handelsbanken

Handelsbankens förslag är fondsparande och då helst i form av månadssparande.
– Det är viktigt att noga tänka igenom ditt sparande innan du sätter av pengar, säger Hanna Nordling. Boka tid med en rådgivare på banken och gå igenom din ekonomiska situation och vilket sparande som passar er familj.
Handelsbanken rekommenderar en fördelning mellan räntemarknad och aktiemarknad och påpekar att det är viktigt att sprida placeringarna mellan olika regioner och branscher. Ju längre du kan avvara dina pengar desto större del kan du spara i aktiefonder. När tiden närmar sig för utbetalning kan det vara bra att öka andelen placeringar i räntemarknaden.
Handelsbankens förslag på fonder för sparpengarna i våra exempel:
Handelsbankens Garantifond Plus (låg risk) är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i både ränte- och aktiefonder. Fonden har en 80-procentig garanti på den högsta noterade kursen. Fungerar bra som bas i ditt sparande.
Handelsbankens Fond i Fond 50 (medelrisk) placerar aktivt i både ränte- och aktiefonder i Handelsbanken och andra institut. Kan passa att kombinera med en fond med hög risk.
Handelsbankens Sverige/Världen (hög risk) är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar större delen av sitt innehav på Stockholmsbörsen, resterande del placeras på utländska börser.


Andreas Johansson, VD för Aktieinvest*

Aktiespararna är en oberoende intresse­organisation för sparare i marknads­noterade aktier och andra värdepapper.
– En stor del av sparande till minder­åriga ligger på bankkonton med mycket låg ränta, vilket är synd. Aktiemarknaden är den bästa platsen för ett långsiktigt sparande, säger Andreas Johansson.
Aktiespararna rekommenderar månadssparande i aktieinvest där enskilda kan spara direkt i aktier även med små belopp. Man slipper förvaltningsavgifter, men betalar en avgift, courtage, om man köper och säljer aktier.
– Med Aktieinvest erbjuder vi sk AndelsOrder, där köper man aktier för lägst 100 kronor. För varje hundralapp får man så många andelar som pengarna räcker till. Köpavgiften är låg även om man sparar så lite som 100 kronor i månaden, säger Andreas Johansson.
Sparar man 200 kronor i månaden rekommenderar Aktiespararna att köpa aktier en gång i halvåret (för ca 1 200 kr). Vid engångsinsättningar är Aktiespararnas råd att inte investera hela beloppet vid ett enda tillfälle, då riskerar du att köpa dyrt. Dela upp insättningen och välj stora, stabila vinstgivande företag. Sprid riskerna, köp i olika branscher. Undvik omplaceringar som medför kostnader. På så vis sprids risken, samtidigt som aktiemarknadens förmåga att stiga på sikt utnyttjas.

*Aktieinvest: ett dotterbolag till Aktiespararna


Hans Bolander, ­ekonomijournalist

Till barnen kan ett månadssparande i aktier ge bästa möjliga avkastning. Eftersom tidshorisonten är lång, kan du välja aktier.
Börsfall kan inträffa, men trenden är uppåt och aktier ger i längden bättre avkastning än räntebärande placeringar som räntefonder och vanliga bankkonton. När det är ett par år kvar tills barnet ska använda pengarna, flytta stegvis pengarna till en räntefond för att säkra kapitalet.
Välj billiga fonder med låga avgifter om du är ointresserad av ekonomi. Några exempel är Avanza Zero, AMF Pension, Erik Penser, Folksam och Aktiespararna Topp Sverige. Välj gärna en blandfond som innehåller både aktier och räntebärande värdepapper.
Den aktive kan välja fonder med högre avgifter för att få kvalitet. Spara på ett fondtorg på Internet för att få största valfrihet. Till exempel hos Fondmarknaden, Avanza, E-Trade eller Nordnet.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 2/2007

NUVARANDE Spara smart – experternas råd
NÄSTA ”Krydda gärna burkmaten lite”