Barn ska slippa skuldfälla

Barn ska slippa börja sitt vuxenliv med skulder.

Regeringen vill begränsa möjligheterna för föräldrar att skuldsätta sina barn. I framtiden ska det krävas ett godkännande från kommunens överförmyndare för att ta lån eller liknande i barnets namn, vill de. Lån som tas för barnets studier eller bostad ska dock undantas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Antalet minderåriga mellan 0 och 17 år som har skulder hos kronofogden har minskat under de senaste åren – från 4 456 under 2003 till 2 219 under 2007.  

Tidigare hade många barn skulder hos Kronofogden genom att de ägde bilar. Problemet, som uppmärksammade stort i media för några år sedan, utmynnade i ett brukarregister som innebär att om ett barn äger en bil så ska det finnas en vuxen som är anmäld som brukare av bilen. Brukaren är ansvarig för alla kostnader i samband med bilen, såsom fordonsskatt, felparkeringsavgifter, trängselavgifter och så vidare.

Om en skuld idag går till kronofogden så är det brukaren och inte barnet som hamnar i skuldregistret.

Källa: Riksdag & Departement och Kronofogden

 

NUVARANDE Barn ska slippa skuldfälla
NÄSTA Simma lugnt i Side