Graviditetspenning

Dags att varva ner innan förlossningen?

Graviditetspenning

Graviditeten gör ditt tunga arbete omöjligt att utföra. Känns det igen? Du är inte sjuk men kan inte jobba. Då kan du ha rätt till graviditetspenning.

5 steg till graviditetspenning

  1. Du frågar din arbetsgivare om han/hon kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter. 

  2. Om detta inte går ansöker du om graviditetspenning hos Försäkringskassan. Med ansökan, som finns på Försäkringskassans hemsida fk.se, ska du bifoga ditt moderskapsintyg och en blankett som din arbetsgivare fyllt i där det står att du inte kan omplaceras.

  3. Försäkringskassan handlägger ditt ärende, något som kan ta upp till en månad.

  4. Du får hem ett beslut som säger om du har rätt till graviditetspenning eller inte.

  5. I slutet av månaden, datumet beror på ditt födelsedatum, får du utbetalningen till ditt bankkonto.

    Graviditetspenningen är knappt 80 procent av lönen (så länge du inte tjänar mer än 26 750 kronor i månaden, som är inkomsttaket under 2011)

Det finns två typer av graviditetspenning: Antingen kan man få den för att man har ett riskfyllt arbete eller för att arbetet innebär fysiska påfrestningar.

Den ”vanliga” gravitetspenningen, alltså den man kan få om man har ett fysiskt tungt arbete och inte kan omplaceras på arbetsplatsen, kan man få från 2 månader före beräknad förlossning. Man kan få ersättningen fram till 10 dagar före beräknat förlossningsdatum, därefter får man ta av sin föräldrapenning.

För att få graviditetspenning krävs att kvinnan har ett fysiskt påfrestande arbete och att hon på grund av sin graviditet inte klarar av att utföra det längre. Det som också gäller är att arbetsgivaren inte ska kunna omplacera en, och det måste man kunna styrka med ett intyg.
– Det finns ju en praxis vi ska följa när det gäller hur tunga lyften får vara och sådant, men det är fortfarande individuella bedömningar. Vi tittar på varje enskild kvinnas arbetsuppgifter, säger Mats Matsson, verksamhetshetsansvarig för föräldraförsäkringen.

Arbetar man med så kallat riskfyllt arbete är reglerna annorlunda. Då ansöker man om graviditetspenning så fort man blivit gravid. Det är viktigt att kvinnan anmäler till arbetsgivaren att hon är gravid så fort hon vet det, om hon tror eller vet att hon har ett farligt arbete.
– Vi rekommenderar inte arbetsgivaren att stänga av någon i nio månader, utan man ska leta efter riskfria arbetsuppgifter. Men vi kan betala graviditetspenning under den tid arbetsgivaren utreder möjligheter till omplacering, säger han.

Om man kommer fram till att det inte går att hitta andra arbetsuppgifter får den gravida graviditetspenning under hela graviditeten, fram till 10 dagar före förlossningen. Exempel kan vara industriarbeten, jobb med kemikalier eller att arbeta som polis eller brandman.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar Gravid nr 1, 2011.

Se även

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler