Föräldrapenning – så funkar det

Lär dig hur du kan ta ut dagarna på bäst sätt för er ekonomi.

Föräldrapenning – så funkar det

Att lägga upp föräldraledigheten så att den passar båda och samtidigt lära sig alla regler kan vara ett pussel. Så kan du planera föräldraledigheten.

Uppdaterad info på kassans sida

Läs mer på Försäkringskassans hemsida här .

Föräldrapenningen i korthet

 • Ni får 480 dagar totalt – 390 på sjukpenningsnivå och 90 på lägstanivå (180 kronor per dag). Tar ni ut sju dagar i veckan motsvarar detta 13 månader med hög ersättning och tre månader med låg.
 • 60 dagar är personliga. Innan man börjar ta ut lägstanivådagar måste man ta ut 180 dagar på sjukpenningsnivå.
 • Tänk på inte ta ut för många dagar innan barnet fyller ett år, då kan du få lägre ersättning när du är sjuk eller är hemma från jobbet med sjukt barn.
 • Dagarna finns kvar tills ditt barn fyller 8 år eller går ut första klass.

Hur påverkas ekonomin? Ska vi dela lika eller kommer någon att vara hemma mer? Ska vi ”bränna” alla dagar innan barnet börjar förskolan eller spara tills det blivit lite större?

Den som blir ”vän med systemet”, har störst chans att få den föräldraledighet han eller hon vill ha. Föräldraförsäkringen är en förmån, ett sätt för pappor och mammor att kombinera arbete med familjeliv, men hur bestämmer bara ni själva. Kanske väljer båda att varva föräldraledighet med arbete eller att vara hemma i längre, sammanhängande perioder.

– Föräldraförsäkringen är både generös och flexibel och därför kan den vara lite svår att få grepp om. Men det lönar sig. Då kan man göra aktiva val som passar den egna familjen, säger Inger Axe, försäkringsspecialist inom området barn och familj på Försäkringskassan.
    Hennes råd är att gå på någon av de informationsträffar Försäkringskassan ordnar för blivande föräldrar runt om i landet.
   – Där kan man också ställa frågor om något känns krångligt, säger hon.
    Här är några saker att tänka på när du planerar din kommande föräldraledighet:

Skilj på ledighet & ersättning

Den som har barn under 1,5 år har enligt föräldraledighetslagen rätt att vara helt ledig från jobbet. Man måste inte ta ut föräldrapenning alla dagar man är ledig. Vill man vara hemma lite länge med sitt barn kanske man bara tar ut tre fyra dagars ersättning i veckan – om man har råd.
– Men de dagar man tar ut ersättning för måste man naturligtvis ta hand om barnet och inte jobba eller studera, säger Inger Axe.

Föräldraledig som gravid

Som gravid kan du börja ta ut föräldrapenningen från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Är du sjuk har du självklart rätt att vara sjukskriven i stället, men normala graviditetsbesvär som trötthet, svullna ben och lättare ryggbesvär räknas inte som sjukdom. Har du ett fysiskt påfrestande arbete eller om det finns risker i arbetsmiljön kan du ansöka om havandeskapspenning. Kontakta Försäkringskassan om du vill veta mer.

Så många dagar har du rätt till

Föräldraförsäkringen omfattar totalt 480 dagar, 240 dagar till vardera föräldern. Tvilling- och trillingföräldrar får ytterligare 180 respektive 360 dagar. Har du ensam vårdnad har du rätt till alla dagarna.
60 dagar, alltså två månader var, är personliga. De återstående 360 dagarna, eller 180 vardera, går att överlåta. Det är alltså möjligt för ett föräldrapar att fördela dagarna så att den ena får 60 och den andra 420 dagar.

10 dagar kring födseln

Utöver detta kommer de tio tillfälliga föräldradagarna som du som nybliven pappa eller barnets andra förälder kan ta ut i samband med födseln.

Hela eller delade dagar?

Man måste inte ta ut hela dagar, utan kan i stället välja halva, tre fjärdedels, en fjärdedels eller en åttondedels dagar. Detta betyder att man kan jobba den del man inte tar ut ersättning för eller dela dagen med den andra föräldern. Ni kan inte ta ut föräldrapenning för samma tid, men båda kan vara lediga samtidigt och till exempel ta ut halva dagen var.

Hur stor blir ersättningen? - läs mer på nästa sida

Hur stor blir ersättningen?

Hur mycket ersättning du får beror på din beräknade inkomst. Den ligger till grund för din sjukpenningsgrundande inkomst, kallad SGI. Denna används sedan för att räkna ut din föräldrapenning. Din SGI sänks inte om du är gravid och slutar ditt arbete eller minskar din arbetstid tidigast sex månader före barnets födelse eller den beräknade förlossningen.

Vad är sjukpenningnivå?

 • Under 390 av de 480 dagarna är ersättningen på sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av SGI, efter att den har multiplicerats med 0,97.
 • Tjänar du till exempel 21 000 kronor i månaden tar man 21 000 x 12 (månader) = 252 000. 252 000 multipliceras sedan med 0,97 = 244 440. För att få fram ersättningen per dag delar man först summan med 365 och multiplicerar med 0,80 = 536 kronor per dag. Tar man ut 30 dagar i månaden blir ersättningen per månad 16 080 kronor. Tar du ut färre dagar blir ersättningen lägre.
 • Högsta SGI när det gäller föräldrapenning är 10 prisbasbelopp, alltså 410 000 kronor. På vissa företag betalar man ut en utfyllnad på den del som ligger högre än taket. Kolla med din arbetsgivare.
 • De första 180 dagarna måste vara på sjukpenningnivå. Har du inte haft rätt till en SGI med högre ersättning än lägstanivån (se ”Lägstanivå”) i minst 240 dagar i följd före barnets födelse eller beräknat förlossningsdatum, betalas föräldrapenningen i stället ut på grundnivån (se ”Grundnivå”). För övriga 210 dagar finns inte samma krav.
 • För att få hel föräldrapenning på sjukpenningsnivå för dagar som normalt är arbetsfria (t ex lördag och söndag) måste du ta ut hel föräldrapenning dagen före eller efter de arbetsfria dagarna. Det är inte helt ovanligt, om den förälder som för tillfället jobbar mest, har betydligt högre SGI.

Lägstanivå = 180 kr per dag

De resterande 90 dagarna kallas lägstanivådagar och ger en ersättning på 180 kr per dag.*
* För barn födda före den 1 juli 2006 är ersättningen 60 kr per dag.

Grundnivå

Har du ingen eller låg SGI kan du få ersättning enligt grundnivån, som precis som lägstanivån är 180 kronor per dag. Lägsta SGI är 24 procent av prisbasbeloppet, alltså 9 840 kronor.

Din rätt att vara ledig

 • Du har rätt att vara helt ledig från jobbet om du har ett barn som är yngre än 1,5 år.  
 • Du har också rätt att vara ledig när du tar ut föräldrapenning eller är hemma med sjukt barn (detta kallas tillfällig föräldra­penning).  
 • Fram tills barnet fyller 8 år eller går ut första klass har du rätt att förkorta den normala arbetstiden med en fjärdedel, alltså att jobba 75 procent.  

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 2/2008

Kommentera

Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Läs mer om våra regler