Föräldraledighet – så funkar det!

Njuter du av den växande magen och orkar bara tänka fram till förlossningen? Du är inte ensam. Men ta en stund och börja planera för föräldraledigheten redan nu - det lönar sig!

1. Prata med chefen.
Senast två månader före den planerade föräldraledigheten ska du berätta för din arbetsgivare om planerna. Du ska också meddela när och ungefär hur länge du planerar att vara ledig. Ta tillfället i akt och diskutera hur dina arbetsuppgifter ska lösas när du är borta. Kom också överens om hur ni ska hålla kontakt under ledigheten.

2. Jobba med annat eller vara ledig?
Om du som blivande mamma har ett tungt eller riskfyllt arbete, och graviditeten gör det omöjligt att utföra arbetsuppgifterna, har du rätt att bli omplacerad med bibehållna anställningsförmåner. Detta gäller 60 dagar från beräknad förlossning. Om det inte går att hitta andra arbetsuppgifter kan du ansöka om havandeskapspenning. Från och med 60 dagar före beräknad förlossning har alla – oavsett hur betungande jobbet är – rätt att vara ledig med föräldrapenning.

3. Nästan 500 dagar!
Totalt omfattar svensk föräldraförsäkring 480 dagar med föräldrapenning, vilket betyder 240 dagar per förälder. Det går att överlåta alla dagar till den andra föräldern, utom de 60 dagar som är öronmärkta för varje förälder. Men jämställdhet belönas i form av en bonus: Ju mer lika fördelning av föräldraledigheten, desto större blir skatteavdraget året därpå.
Av de 480 dagarna ersätts 390 dagar enligt sjukpenningnivå och resterande 90 dagar på lägstanivå (180 kronor per dag).

4. Så länge kan du vara ledig.
Om du har barn under 1,5 år har du rätt att vara ledig från jobbet. Om du tar ut föräldrapenning alla dagar blir ledigheten ungefär ett år och fyra månader. Om du vill vara hemma i två år kan du till exempel ta ut fyra föräldrapenningdagar per vecka det första året och fem dagar per vecka nästa år. Tänk på att ta ut både sjukpenningnivådagar och lägstanivådagar under första året. Med enbart lägstanivådagarna kvar mot slutet av ledigheten kan det bli väl magert.

5. Skydda pengarna.
Om du vill vara hemma längre än ett år är det smart att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som bland annat ligger till grund för din sjukersättning. Det gör du genom att ta ut minst fem föräldrapenningdagar per vecka efter barnets 1-årsdag. Om du redan från början vet att du vill vara hemma längre än ett år – ta ut ett mindre antal dagar första året så att du kan ta ut fem dagar per vecka efter det.

6. Lika vid adoption.
Adoptivföräldrar har samma rättigheter och skyldigheter som biologiska föräldrar.

7. Du är skyddad.
Du som ska vara föräldraledig får enligt lag inte missgynnas av din arbetsgivare. Du får till exempel inte bli orättvist behandlad vad gäller lön, arbetsuppgifter, utbildning eller befordran, varken före, under eller efter din föräldraledighet. Skyddet gäller både om du är anställd och när du söker jobb.

8. Börja jobba igen.

Det kan låta avlägset, men fundera även på hur ni vill ha det när båda föräldrarna börjar jobba igen. Föräldrapenningen kan man ta ut på deltid, men även efter föräldraledigheten har man rätt att jobba deltid (men utan ersättning från Försäkringskassan). Det är vanligt att den som tjänar minst jobbar deltid, men Vi Föräldrar har räknat på en mindre vanlig lösning, nämligen vad det kostar om båda föräldrarna jobbar 90 procent (ViF 11/10). Deltid för båda föräldrarna kan vara en tanke för dem som vill ta det lite lugnare när barnen är små.

Källor: forsakrings­kassan.se och jamombud.se.
Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid nr 5/2010.

NUVARANDE Föräldraledighet – så funkar det!
NÄSTA Solkläder