Sjukt barn igen?

Färre vab-dagar tas ut av pappor.

Jämställdheten har tagit en paus, konstaterar Dagens Nyheter i en artikel om uttaget av så kallade vab-dagar (tillfällig föräldrapenning för vård av barn).

Sedan 1999 har pappornas uttag av vab-dagar ökat sakta, sakta. Men förra året skedde något. Då minskade plötsligt pappornas uttag med en procentenhet, och den nivån ligger fortfarande kvar. När barnen är sjuka är det fortfarande mammorna som vabbar två av tre dagar.

Niklas Löfgren, försäkringsutvecklare på Försäkringskassan, kan inte se något sakligt skäl till att utvecklingen stannat upp, skriver Dagens Nyheter.

Petra Ulmanen, genusforskare, konstaterar att pausen än så länge har varit väldigt kortvarig och att det därför är alldeles för tidigt för att kunna se om det bara är en tillfällig avvikelse eller om det är det första tecknet på en ny trend.

– Det är vanligt att förändringsarbete går långsamt och stannar av ibland, när det gäller jämställdhet är ofta modellen ett steg fram och två steg tillbaka. Särskilt när man närmar sig de riktigt avgörande förändringsnivåerna brukar utvecklingen stanna av eller gå bakåt, men tillbakagången är ofta bara tillfällig, säger hon.

– När det gäller föräldrapenninguttaget har utvecklingen verkligen gått åt rätt håll, även om det gått för långsamt. Men det är möjligt att vi börjar närma oss nivåer som innebär så avgörande förändringar i hur mammor och pappor beter sig i arbetslivet och i hemmen, och vilka förväntningar vi ställer på dem, att vi utmanar gamla seglivade maktstrukturer. Det kan vara en förklaring till pausen.

NUVARANDE Sjukt barn igen?
NÄSTA Laga eko-smart mat