Viktigt att se över sin närmiljö

Små barn drunkar oftast i grunt vatten. Lär dig förebygga olyckan.

Theres och Daniel vill gärna berätta sin historia för att påminna andra om faran med pooler, dammar, brunnar och andra vattensamlingar.

Det blir allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Hos Boverket kan du få mer information om vilka föreskrifter, råd, regler och lagar som finns, både i plan- och bygglagen och ordningslagen om du ska anlägga en pool. Poolers skarpa kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn.

Boverket ger också förslag på lämpliga skyddsanordningar i sina allmänna råd. En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den.

En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och unga i Sverige. Av de runt 100 personer som varje år omkommer i drunkningsolyckor är cirka 10 procent under 19 år (2003). Bland barn mellan 0 och 3 år är drunkning den olyckstyp som leder till flest dödsfall.

Barn under 4 år drunknar oftast i mycket grunt vatten. Det behövs bara någon decimeters djup i en pöl, ett dike en eller damm, för att ett litet barn som faller i inte ska kunna ta sig upp på egen hand.

Det är därför bra att se över din närmiljö – riskerna är extra stora vid byggarbetsplatser, översvämmade diken och pölar.

Källor: Räddningsverket, Trygg Hansa, Räddningstjänsten Syd, Boverket.se.

Kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning kan du gå exempelvis genom Röda Korset (redcross.se) eller Svenska Cardiologföreningen (cardio.se)

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 8/2008

NUVARANDE Viktigt att se över sin närmiljö
NÄSTA Nära drunkna