Antroposofi kan skydda mot allergi

Den antroposofiska livsstilen verkar skydda mot allergi

Tidigt bruk av antibiotika, febernedsättande medel och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund kan öka risken för allergiska symtom, enligt en europeisk studie som publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.
I studien ingår 6 500 barn från fem europeiska länder, däribland Sverige.
Två tredjedelar av barnen går i antroposofiska Waldorfskolor och en tredjedel i vanliga skolor – och resultaten visar att barn som växer upp i antroposofiska hem har färre allergiska symtom än barn som växer upp i traditionella hem.
Riskerna med vaccinering måste dock vägas mot riskerna med att insjukna i mässling och de svåra komplikationer det kan medföra, betonar Göran Pershagen, professor vid Karolinska institutet och en av de ansvariga forskarna.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

NUVARANDE Antroposofi kan skydda mot allergi
NÄSTA Torr, varm luft dödar löss