Var inte rädd att berätta

Det finns hjälp och stöd att få om du har slagit ditt barn.

Vårdpersonal, lärare och förskollärare har så kallad anmälningplikt. Det innebär att de måste rapportera till socialtjänsten om det finns starka misstankar om att barn far illa. Därefter är det upp till socialtjänsten att undersöka hur det ligger till samt att vidta åtgärder på olika sätt.

Att berätta för sin bvc-sköterska eller psykolog att man råkat slå eller ta i sitt barn för hårt leder mycket sällan till att vårdpersonalen måste anmäla sina misstankar.

Var inte rädd för att berätta om vad som hänt. Det finns hjälp och stöd att få.  Vill du inte berätta för bvc-sköterskan har du rätt att be om ett samtal med psykolog ändå – utan att ange vad de handlar om. Bvc-personal och psykologer finns till för dig och din familj och har mött många föräldrar i din situation.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 6/2008

NUVARANDE Var inte rädd att berätta
NÄSTA Mild barnaga ökar