Hur mycket ska vi vaccinera våra barn?

”Svenska barn dör i onödan. Ge alla barn vaccinet som stoppar bakterierna.” Rösterna i den senaste tidens debatt om pneumokockvaccin kan ge vilken förälder som helst skrämselhicka – men vad handlar det om egentligen?

Alla barn är förkylda då och då. Ibland får de en tjock, grönaktig snuva, och kanske börjar det göra ont i örat också. Sådana gånger är det oftast pneumokocker som är orsaken till infektionen.
Pneumokocker är en vanlig bakterie, så vanlig att den i princip anses ingå i förskolebarns normala bakterieflora. Man uppskattar att hälften av alla barn som går i förskola är bärare av pneumokocker.

Att vara bärare av pneumokocker är inte samma sak som att vara sjuk. De flesta bärare har inga symtom alls. Däremot kan de smitta andra som antingen får den där grönaktiga snuvan, öroninflammation eller rentav lunginflammation, eller som bara blir bärare, de också.
Oftast blir det inte mer så. Men ibland nöjer sig inte bakterien med att stanna på kroppens slemhinnor.

Den ger sig in i kroppen, och där kan den orsaka svår sjukdom.
Förra året rapporterades 1 420 fall av svår pneumokocksjukdom i Sverige. Sex procent av fallen – 85 stycken – gällde barn under fem år. Två av barnen dog.

Med begreppet svår pneumokocksjukdom menar man i regel blodförgiftning och/eller hjärnhinneinflammation. Det kan leda till allvarliga och bestående men, och i värsta fall dödsfall.

SMÅ BARN EXTRA KÄNSLIGA
Risken för att en pneumokocksjukdom ska bli svår är störst för barn under två år, berättar Sven-Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare i Jämtlands län som också var adjungerad när

Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor hade sitt senaste möte om pneumokockvaccinationer.
– Barn under två år har ett omoget immunsystem och kan inte skydda sig mot vissa bakterier, därför är de extra känsliga.

Att två barn dog i pneumokocksjukdom förra året är tragiskt, men inget exceptionellt:
– Det är ett antal som blir allvarligt sjuka varje år. Det nya, det är att det nu finns ett vaccin mot pneumokocker, säger han.

Det nya vaccinet är godkänt för användning i Sverige, men ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, åtminstone inte än. Det innebär att det inte erbjuds gratis till alla barn – men det borde det göra, anser en del.

Alla håller inte med. Eftersom vaccinet bara beräknas ha effekt på högst 75 procent av de pneumokockstammar som i Sverige kan orsaka svåra infektioner under barndomen bör man invänta ett nytt, mer effektivt vaccin, menar de – om det nu ska massvaccineras överhuvudtaget.

De som är för allmän vaccination menar då att om nu inte alla ska erbjudas vaccinationen så måste åtminstone alla föräldrar få information om att vaccinet finns, så att de som vill kan låta vaccinera sina barn på egen bekostnad.

Och där är vi nu.
Hur det blir i framtiden är än så länge oklart. Socialstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta ställning till frågan, ett uppdrag som inte är självklart enkelt, säger Anders Lindberg, sakkunnig läkare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet:
– Det handlar bland annat om att väga samman faktorer som om sjukdomen är ett tillräckligt stort problem, hur bra vaccinet är, hur mycket det kostar…

Pneumokockvaccinet är dyrt, omkring 1 500 kronor per barn. En allmän pneumokockvaccination beräknas därmed fördubbla eller tredubbla dagens vaccinationskostnader.
Sådana beräkningar leder fram till frågan vad ett liv egentligen är värt – och vad ett svårt pneumokocksjukt barn egentligen kostar samhället i form av sjukvård och föräldrar som måste stanna hemma från jobbet.
– Det är svåra frågor, säger Sven-Arne Silfverdal, men en ny, norsk studie har visat att det går ungefär jämnt upp – och i Norge har man nu beslutat att avsätta pengar för allmän vaccinering.

”ALLA BÖR VACCINERAS”
Sven-Arne Silfverdal har sin uppfattning klar: pneumokockvaccinering bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet även i Sverige.
– Inte bara Norge utan även USA, Kanada, Holland, Tyskland, Frankrike och Storbritannien har tagit beslut om att vaccinera alla spädbarn. Varför ska vi i Sverige avstå från det?

I väntan på ett eventuellt sådant beslut – bör föräldrar på eget initiativ vaccinera sina barn?
– Ja, jag anser det. Jag gör inte reklam för det, men om föräldrar frågar så säger jag ja – om det är barn under två år eller äldre barn med särskilda riskfaktorer.

Anders Lindberg däremot vill inte uttala någon ståndpunkt.
– Jag vill avvakta och se hur Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor behandlar det här vid sitt möte i höst. Jag kan inte ge någon vägledning, det skulle i så fall uppfattas som en rekommendation, och det har jag ingen anledning att ge innan vår arbetsgrupp är klar med sitt arbete – men en avsaknad av rekommendation betyder ju inte att man avråder…
– Möjligheten att vaccinera på eget initiativ finns, så det jag kan råda föräldrar till är att uppsöka sin läkarmottagning och diskutera frågan, precis som man gör när man överväger om och vad man ska vaccinera sig och sitt barn mot inför en utlandsresa.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11 2006

Vaccinationsprogrammet – så ser det ut

Vill du vaccinera ditt barn?

Funderar du på att vaccinera ditt barn mot pneumokocker? Din läkarmottagning eller barnavårdscentral bör kunna ge råd och hjälp.
Barn under ett år får tre sprutor, barn över ett år får två sprutor och barn över två år får en spruta. En spruta kostar omkring 500 kronor, men det kan variera mellan landstingen. Det kan också tillkomma en avgift för själva vaccinationen.
I media har det rapporterats om föräldrar som, efter att ha fått recept på pneumokockvaccin, inte hittat någon som vill vaccinera deras barn. Anders Lindberg på Socialstyrelsen är förvånad:
– Du kan inte komma till hälso- och sjukvården och beställa till exempel en magnetröntgen eller penicillin, det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för sådant. Om en läkare skriver ut vaccin så är det en ordination – läkaren har alltså bedömt att barnet bör ha det, men vill inte hålla i sprutan. Det är för mig lite märkligt.

NUVARANDE Hur mycket ska vi vaccinera våra barn?
NÄSTA Antibiotika eller inte?