Det allmänna vaccinationsprogrammet

För närvarande ingår vaccin mot tio olika sjukdomar i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige.
Åtta av vaccinationerna erbjuds alla:
• vaccin mot difteri
• vaccin mot stelkramp
• vaccin mot kikhosta
• vaccin mot polio
• vaccin mot Haemophilus influenzae – typ B
• vaccin mot mässling
• vaccin mot påssjuka
• vaccin mot röda hund

Två vacciner rekommenderas till särskilt utsatta barn:
• vaccin mot hepatit B (en form av gulsot)
• vaccin mot tuberkulos

Utöver detta kan barn i vissa riskgrupper vara aktuella för vaccination mot influensa- och/eller pneumokocker. Vad som bedöms som riskgrupper kan variera mellan olika landsting, men det kan till exempel omfatta:
• kroniska hjärt-, kärl, lung- eller njursjukdomar
• diabetes
• Downs syndrom
• hiv
• medfödda immunbristsjukdomar
• astma
• cochleaimplantat
• läpp-käk-gomspalt
• öroninflammation före sex månaders ålder

En del anser att man dessutom bör överväga att vaccinera barn som börjar i förskola eller familjedaghem före 18 månaders ålder, barn som har ammats mindre än två månader och barn som vägde mindre än 2 500 gram vid födelsen, eftersom studier har visat att risken för allvarlig pneumokocksjukdom kan vara högre för dessa barn.

Fotnot: Socialstyrelsens rekommendationer utgör ingen maxgräns. Det finns inga hinder för enskilda landsting eller kommuner att vaccinera utöver det rekommenderade programmet.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11 2006

Läs om vaccination mot pneumokocker

Fler vacciner på gång?

I debatten hörs ibland förespråkare för att fler vacciner bör erbjudas
till alla barn. De som då brukar nämnas är framför allt:
• vaccin mot pneumokocker
• humant papillomvirus (som kan ge kondylom/livmodershalscancer)
• influensa (framför allt till barn mellan sex månader och två år)
• meningokocker (som kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning)
• rotavirus (som kan ge diarré)
• vattkoppor (kanske mest för att en vattkoppsvaccination möjligen
skulle ha effekt även på bältros som kan drabba framför allt äldre
personer hårt)
• vaccin mot hepatit B. Till alla, inte bara särskilt utsatta.

NUVARANDE Det allmänna vaccinationsprogrammet
NÄSTA Mindre skräpmatsreklam till barn