Urinvägsinfektion kan ha samband med CP

De flesta fosterskador som resulterar i CP-skada sker redan under graviditeten.

80 procent av de fosterskador som resulterar i CP-skada sker redan under graviditeten, enligt en ny europeisk studie.
Studien, som omfattar 585 barn från bland annat Sverige, visar också att infektioner, ofta urinvägsinfektioner, var nästan tio gånger vanligare under graviditeten hos kvinnor som fött barn med CP-skada.
Olof Flodmark, forskningsledare och docent i neuroradiologi vid Karolinska universitetssjukhuset, understryker vikten av att gravida söker vård för urinvägssymtom och genomför den behandling som rekommenderas.
– Sådan behandling kan innebära att risken för CP-skada minskar, säger han i ett pressmeddelande.
Varje år föds omkring 200 barn i Sverige med CP-skada. CP är en grupp hjärnskador som orskar rörelsehinder. Skadan inträffar under graviditeten, vid förlossningen eller kort tid därefter. De vanligaste orsakerna är blödning i hjärnan och minskad syretillförsel.

NUVARANDE Urinvägsinfektion kan ha samband med CP
NÄSTA Ultraljud kan påverka fostret