Ultraljud kan påverka fostret

Ultraljud kan påverka foster, men förmodligen störs inte intellektet.

En svensk studie, som bygger på uppgifter om hur
180 000 unga män klarat intelligenstestet i samband med mönstring till värnplikt, ger inget stöd för att ultraljud under fostertiden har effekt på den intellektuella förmågan.
En av forskarna bakom studien, Helle Kieler vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet, anser dock att det finns skäl att tillämpa en försiktighetsprincip:
– Efter en första ultraljudsundersökning för att datera graviditeten och fånga upp eventuella missbildningar bör enligt min mening ytterligare undersökningar göras bara när det finns klara medicinska skäl till det, säger hon.
Studien har publicerats i vetenskapstidskriften Epidemiology.
Tidigare studier har visat en ökad förekomst av vänsterhänthet bland unga män som under fostertiden utsatts för ultraljud.

Källa: Upsala Nya Tidnings nätupplaga

NUVARANDE Ultraljud kan påverka fostret
NÄSTA Större risk att vänta tvillingar