Trenden har brutits

I vissa åldrar har fler barn karies idag än för fem år sedan.

Under många år har tandhälsan bland barn bara blivit bätre och bättre, men nya siffror från Socialstyrelsen pekar på att trenden nu har brutits.
Bland de yngsta barnen, 3-6-åringar, har tandhälsan inte försämrats, i alla fall inte genomsnittligt i riket. 2005 var 95 procent av treåringarna och 73 procent av sexåringarna kariesfria.
Andelen kariesfria tolvåringar har dock minskat från drygt 60 procent (år 2000) till 58 procent. Statistiken visar också att tandhälsan hos de tolvåringar som redan har sämst tänder har blivit ännu sämre.
Metoderna för insamling av statistik ska nu ses över, eftersom individer med stora och kanske ökande problem med tandhälsan döljs när man bara redovisar medelvärden, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

NUVARANDE Trenden har brutits
NÄSTA Fler föds med Downs syndrom