Fler barn har tinnitus

Andelen sjuåringar med tinnitus har ökat kraftigt.

För sju år sedan uppgav 12 procent av sjuåringarna att de hade eller hade haft problem med att det tjuter och ringer i öronen. 2004 hade andelen ökat till drygt 60 procent.
Ökningen är alarmerande, anser Kajsa-Mia Holgers, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ledare för den forskargrupp som har jämfört intervjusvar från 950 sjuåringar 1997 med svaren från 750 sjuåringar 2004.
– Resultaten pekar mot att det är alldeles för bullrigt och stressigt runt barnen, säger hon.

Källa: DN:s internetupplaga

NUVARANDE Fler barn har tinnitus
NÄSTA Bebisar lär sig tidigare än man trott