Övervikt kan orsaka tidig pubertet

Ny amerikansk forskning stödjer den allt starkare teorin om att övervikt i barndomen är osaken till att flickor träder in i puberteten allt tidigare.
Forskargruppen följde 354 flickor från tre till tolv års ålder. Nästan hälften av dem visade tecken på att ha trätt in i puberteten redan vid nio års ålder. Många av dem hade ett högt BMI under hela barndomen.
Tidigare studier har funnit att flickor som kommer in i puberteten tidigt tenderar att ha ett högre BMI, men det har varit oklart om det har varit puberteten som orsakat viktökningen eller viktökningen som orsakat att puberteten kom igång tidigare.
– Vår studie ger stöd för att det är det senare, säger Joyce Lee från University of Michigan Health System.
En av teorierna är att puberteten triggas av hormonet leptin, som produceras av fettvävnad.
Den amerikanska studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Källa: BBC News

NUVARANDE Övervikt kan orsaka tidig pubertet
NÄSTA Inget entydigt stöd för folsyra i mjöl