Tarmbakterie skyddar mot allergi

Bakterier som överförs från mamma till barn vid förlossningen kan skydda mot allergi.

En viss typ av gula stafylokocker kan få immunsystemet hos spädbarn att mogna, och därigenom minska risken för allergi, visar ny, svensk forskning.
Ett omoget immunsystem kan göra oss allergiska. Kroppen kan överreagera på ofarliga ämnen som till exempel björkpollen eller pälsdjur. Och tarmfloran är nödvändig för att kroppens immunsystem ska mogna, tror man sig numera veta.
Svenska spädbarn saknar flera klassiska tarmbakterier. Barn som har fötts med kejsarsnitt har den allra torftigaste tarmfloran, eftersom de inte kommit i kontakt med bakterier från mammans vagina och tarm.
Forskarna har följt 46 barn från födseln. Man har tagit bakterieprov på barnens tarmflora och mätt en viss sorts vita blodkroppar i barnens navelsträngsblod; så kallade regulatoriska T-celler som är ett mått på mognaden hos immunsystemet.
Hos de barn som hade bakterierna i tarmen redan tre dagar efter förlossningen ökade antalet regulatoriska T-celler i blodet kraftigt fram till 4 månaders ålder, och när barnens immunceller utsattes för björkpollen gav det ingen allergisk reaktion.
Hos barn som saknade de speciella stafylokockerna reagerade däremot immuncellerna på björkpollenallergen.
Den svenska studien ska presenteras vid Läkarstämman som inleds i Göteborg idag.

Källa: DN

NUVARANDE Tarmbakterie skyddar mot allergi
NÄSTA Allt yngre barn får karies