Tänderna behöver flour

Även små barns tandkräm behöver innehålla lite fluor.
– Fluortandkrämen är det viktigaste kariesförebyggande hjälpmedel vi har, säger docent Christina Stecksén-Blicks.

Intresset för ekologiska hygienprodukter för barn växer och tandkrämerna i det utbudet är ofta utan fluor. Fluor i koncentrerad form är giftigt och vem vill stoppa sådant i munnen på sitt barn?

Men en enig tandläkarkår slår fast att fluor i den lilla mängd som finns i tandkräm inte är skadlig för hälsan, och rekommenderar fluortandkräm redan från början.
– Åtminstone från 1 års ålder. Då tar man ytterst lite, hälften av en lillfingernagel, för att barnet ska vänja sig vid tandkräm, säger Christina Stecksén-Blicks, forskare i barntandvård vid tandläkarhögskolan i Umeå.

I 3-årsåldern kan mängden tandkräm fördubblas, en klick stor som barnets lillfingernagel är lagom. Barn spottar ju dåligt och sväljer hellre.
– En vuxen bör bestämma mängden. Tandkräm är ju en medicinteknisk produkt som inget barn ska ha fri tillgång till.

Barntandkräm innehåller mindre fluor än vuxentandkräm och smakar mildare. Men Christina Stecksén-Blicks tycker att småbarnfamiljer kan använda en och samma tandkräm och då välja en som innehåller 1 000 ppm, det vill säga 0,1 procent, fluor. Lägre fluorhalt ger sämre kariesskydd.
– Fluor behöver tillföras i små mängder men ofta. Införandet av fluortandkräm är den enskilt viktigaste orsaken till att vår tandhälsa förbättrats så oerhört de senaste decennierna.

Sverige har lägre fluorhalt i det gemensamma dricksvattnet än i många andra länder, berättar Johanna Plata, chef för tandvårdsprodukter på Apoteket.
– Därför är det särskilt viktigt för oss att tillföra fluor vid tandborstningen.

Undvik miljögift i tandkrämen

Triclosan används som bakteriedödande medel i många tandkrämer och andra hygienprodukter. Men triclosan är ett miljöfarligt ämne som kan ställa till stor skada när det kommer ut i våra vattendrag. Det har många likheter med miljögifter som dioxin och kan lagras i fettvävnaden hos både djur och människor. Bland annat har halter uppmätts i kvinnors bröstmjölk.
Apoteket, Ica och andra stora kedjor har valt att inte sälja tandkrämer som innehåller triclosan. Men fortfarande sprids flera ton av ämnet i vår miljö genom tandborstning varje år. Källa: Naturskyddsföreningen

Publicerad i Vi Föräldrar nr 11, 2009.

NUVARANDE Tänderna behöver flour
NÄSTA Vinnare Sveas kalas, ViF 8/09