Svinkopppor

Svinkoppor, eller impetigo som det också kallas, orsakas av bakterier.

Symtom
Barnet får gulaktiga och såriga utslag som ofta brer ut sig, blir större och större och är svårläkta. En del barn har samtidigt bakterier i halsen, med eller utan halsont.

Hur smittar det?
Via kontakt – antingen direktkontakt med den som är sjuk, eller indirekt kontakt genom att man till exempel har hållit i samma leksak eller torkat sig på samma
handduk.
Svinkoppor är mycket smittsamt tills såren är läkta.

Inkubationstid*
1–3 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Enstaka utslag och sår kan behandlas genom att tvätta flera gånger dagligen med tvål och vatten. Det är viktigt att få bort sårskorporna, eftersom det är under dem som bakterierna finns.
Var extra noga med hygienen och låt barnet använda en egen handduk – på så sätt kan smittan begränsas.

Ska man söka läkare?
Vid svårare fall, eller om det inte har skett någon förändring efter en vecka, bör man kontakta bvc eller läkare. Kanske behövs antibiotika.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?

När såren har läkt och torkat in ordentligt.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Texten publicerades i Vi Föräldrar 11/2004

Läs mer: Guide när barnet är sjukt


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Svinkopppor
NÄSTA Vi föds med en drivkraft att utvecklas