Luftföroreningar ger ökad risk för astma

Luftföroreningar kan ge stadsbarn ökad risk för astma, nedsatt lungfunktion och pollenallergi. 

Barn som växer upp i Stockholm har en ökad risk för astma, nedsatt lungfunktion och allergi mot pollen om de bor i områden med höga halter av luftföroreningar från trafiken, enligt en ny studie från Bamse-projektet.

Men alla barn som bor i riskområden blir inte allergiska. Om man drabbas eller inte styrs till stor del av ärftliga faktorer.

Bamse-projektet har studerat 4 000 barn i Stockholms län från födseln med syfte att se om de luftföroreningar från trafiken som barnen utsätts för under det första levnadsåret påverkar risken för astma och allergisjukdom upp till 4 års ålder.

Läs mer på Karolinska institutets hemsida

NUVARANDE Luftföroreningar ger ökad risk för astma
NÄSTA Vi Föräldrar nummer 5 2008